LISTY KONTROLNE DLA ZIELONEGO DACHU OPTIGRÜN

Przytoczone punkty proszę uwzględnić już w fazie planowania i zawsze proszę pamiętać o zaplanowanej docelowej roślinności, pod kątem której tworzona jest struktura dachu zielonego.

(1) Ochrona przeciwkorzenna

 • według FLL – wytycznych dla dachów zielonych lub DIN EN 13948
 • przeciwkorzenna hydroizolacja dachu lub membrana przeciwkorzenna
 • połączenia, wysokości połączeń
 • pokrycie całej powierzchni

(2) Dodatkowe obciążenie powierzchni

 • na skutek zieleni na dachu
 • na skutek obciążeń komunikacyjnych w przypadku dachów użytkowych

(3) Spadek/nachylenie dachu

 • uwzględnić w przypadku dachów bez nachylenia z zielenią ekstensywną i zaplanować działania zapobiegawcze w przypadku tworzenia się kałuż
 • przy nachyleniu dachu od 15° należy podjąć działania zabezpieczające przed osunięciem struktury dachu zielonego
 • połączenia, wysokości połączeń
 • dachy przeznaczone do ruchu pieszych i pojazdów wymagają minimalnego spadku 2-3%

(4) Obciążenie na skutek działania wiatru oraz zabezpieczenie przed erozją

 • przede wszystkim w budynkach wysokich, bądź wyeksponowanych na działanie wiatru

(5) Przepisy przeciwpożarowe

(6) Odwadnianie

 • wystarczająca liczba odpływów dachowych
 • wystarczająco zróżnicowana warstwa drenażowa

(7) Struktura warstwowa dachu zielonego

 • w zależności od docelowej roślinności, bądź formy użytkowania

(8) Podłączenie wody

 • w celu stałego nawadniania zieleni intensywnej
 • w celu początkowego nawadniania zieleni ekstensywnej

(9) Zabezpieczenie przed upadkiem

 • dla wysokości upadku od 3 metrów
 • obowiązek inwestora, bądź architekta
 • faza budowy i użytkowania

(10) Dostęp do dachu

 • w celu pielęgnacji i konserwacji

(11) Połączenie różnych możliwości wykorzystania

 • połączenie: fotowoltaika/dach zielony
 • połączenie dachu zielonego i wykorzystania wody użytkowej