Rodzaje zazielenienia: intesywne oraz ekstensywne

Zazielenienie ekstensywne
Ekstensywne zazielenienia dachowe są zbliżone pod względem wyglądu do naturalnych, niewykorzystywanych powierzchni. Przy budowie cienkowarstwowej zielonego dachu stosowane są rośliny o niewielkim wzroście (mchy, rośliny gruboszowate, zioła, trawy), które w dużym stopniu są samowystarczalne i rozwijają się również bez pielęgnacji wzgl. z niewielkimi nakładami pielęgnacyjnymi. są one dostosowane do ekstremalnych warunków panujących na dachu (ekstremalne temperatury, mróz, wiatr). Wysokość budowy warstwy zielonego dachu wynosi około 5-15 centymetrów, ciężar wynosi około  50-170 kg/m² (0,5-1,7 KN/m²). Zazielenienia ekstensywne możliwe są na powierzchniach i dachach o nachyleniu do 45 stopni. Pielęgnacja i konserwacja ekstensywnych zazielenień dachowych jest niewielka i zależy od formy wegetacji. Ekstensywne zielone dachy nie są użytkowane trwale i wchodzi się na nie jedynie w ramach pielęgnacji i konserwacji. są one w pierwszej linii traktowane jako ekologiczne zrównoważenie zabudowanej przyrody. Ekstensywne zazielenienia dachowe podlegają naturalnym procesom wegetacyjnym i przekształcającym stan, które są uwarunkowane porami roku.

Zazielenienie intensywne
Bardziej wymagające zazielenienie dachu w porównaniu z ekstensywnym zielonym dachem opisać można najtrafniej pojęciem "ogród dachowy". Zazielenienia intensywne porównywalne są z pełnowartościowymi ogrodami i użytkowymi powierzchniami zielonymi i mogą być złożone, w zależności od formy ukształtowania, z wieloletnich bylin i krzewów oraz drzew i powierzchni trawnikowych. Możliwości kształtowania i użytkowania są, w zależności od uwarunkowań stanowiska (przede wszystkim od statyki budynku), niemalże nieograniczone. Jednakże intensywnie zazielenione ogrody dachowe realizowane są z reguły wyłącznie na płaskich i lekko nachylonych dachach (nachylenie połaci dachowej  0-5°). Zastosowane odpowiednie rośliny posiadają większe wymagania, zarówno w odniesieniu do budowy warstwy zielonego dachu, jak i do regularnego zasilania w wodę i składniki odżywcze.  Wysokość całkowita budowy rozpoczyna się przy około 25 centymetrach, a w przypadku wegetacji zbliżonej do parkowej zlokalizowanej na garażach podziemnych, osiągać może ona grubość do 100 centymetrów. Ciężar budowy wynosi odpowiednio około 300-1.200 kg/m² (3-12 KN/m²). Intensywne zazielenienia dachowe mogą być utrzymywane w sposób trwały tylko dzięki wielokrotnie w ciągu roku przeprowadzanej pielęgnacji i konserwacji. Intensywne zazielenienia dachowe są wykorzystywane często jako dodatkowa powierzchnia użytkowa i mieszkalna dla ludzi i podlegają one tym samym również wysokim wymaganiom w odniesieniu do techniki budowlanej i wegetacyjnej. W połączeniu z intensywnymi zazielenieniami dachowymi możliwe są powierzchnie komunikacyjne w formie ścieżek, tarasów, łącznie z nawierzchniami drogowymi.
Zazielenienie półintensywne
Proste zazielenienia intensywne stanowią "formy mieszane", które w swym ukształtowaniu leżą pomiędzy zazielenieniem intensywnym a ekstensywnym. Innymi określeniami mogą być "ekstensywno-intensywne zazielenienie dachowe", "Wymagające zazielenienie ekstensywne", Zazielenienie ekstensywne pagórkowate" lub "Zazielenienie semiintensywne". Proste zazielenienia intensywne posiadają grubszą warstwę budowy niż zazielenienia ekstensywne, i tym samym zapewniają przestrzeń życiową bardziej wymagającym roślinom. Rośliny są jednakże mniej wymagające niż to jest w przypadku intensywnych zazielenień dachowych, tak, że nakłady pielęgnacyjne, zasilanie w substancje odżywcze i wodę nie są tak intensywne. Proste zazielenienia intensywne są stosowane często jako elementy dekoracyjne w przypadku widocznych dachów i wchodzi się na nie przeważnie w celach pielęgnacyjnych lub konserwacyjnych. 
Pod pojęciem "rodzaju zazielenienia" rozumieć należy podstawowe ukształtowanie i wykorzystanie zazielenienia dachowego. W przypadku prostej budowy oraz niewielkich nakładów pielęgnacyjnych i niewielkiego użytkowania mówi się o "zazielenieniach ekstensywnych". Przeciwieństwem tego są "zazielenienia intensywne" (ogrody dachowe)  wymagające wyższej budowy podobnej do ogrodowej, a tym samym większych nakładów pielęgnacyjnych oraz stanowiące dodatkową przestrzeń mieszkalną wykorzystywaną przez człowieka .
Pod pojęciem "rodzaju zazielenienia" rozumieć należy podstawowe ukształtowanie i wykorzystanie zazielenienia dachowego. W przypadku prostej budowy oraz niewielkich nakładów pielęgnacyjnych i niewielkiego użytkowania mówi się o "zazielenieniach ekstensywnych". Przeciwieństwem tego są "zazielenienia intensywne" (ogrody dachowe)  wymagające wyższej budowy podobnej do ogrodowej, a tym samym większych nakładów pielęgnacyjnych oraz stanowiące dodatkową przestrzeń mieszkalną wykorzystywaną przez człowieka .
Pod pojęciem "rodzaju zazielenienia" rozumieć należy podstawowe ukształtowanie i wykorzystanie zazielenienia dachowego. W przypadku prostej budowy oraz niewielkich nakładów pielęgnacyjnych i niewielkiego użytkowania mówi się o "zazielenieniach ekstensywnych". Przeciwieństwem tego są "zazielenienia intensywne" (ogrody dachowe)  wymagające wyższej budowy podobnej do ogrodowej, a tym samym większych nakładów pielęgnacyjnych oraz stanowiące dodatkową przestrzeń mieszkalną wykorzystywaną przez człowieka .
Pod pojęciem "rodzaju zazielenienia" rozumieć należy podstawowe ukształtowanie i wykorzystanie zazielenienia dachowego. W przypadku prostej budowy oraz niewielkich nakładów pielęgnacyjnych i niewielkiego użytkowania mówi się o "zazielenieniach ekstensywnych". Przeciwieństwem tego są "zazielenienia intensywne" (ogrody dachowe)  wymagające wyższej budowy podobnej do ogrodowej, a tym samym większych nakładów pielęgnacyjnych oraz stanowiące dodatkową przestrzeń mieszkalną wykorzystywaną przez człowieka .
Pod pojęciem "rodzaju zazielenienia" rozumieć należy podstawowe ukształtowanie i wykorzystanie zazielenienia dachowego. W przypadku prostej budowy oraz niewielkich nakładów pielęgnacyjnych i niewielkiego użytkowania mówi się o "zazielenieniach ekstensywnych". Przeciwieństwem tego są "zazielenienia intensywne" (ogrody dachowe)  wymagające wyższej budowy podobnej do ogrodowej, a tym samym większych nakładów pielęgnacyjnych oraz stanowiące dodatkową przestrzeń mieszkalną wykorzystywaną przez człowieka .
Zazielenienie ekstensywne
Ekstensywne zazielenienia dachowe są zbliżone pod względem wyglądu do naturalnych, niewykorzystywanych powierzchni. Przy budowie cienkowarstwowej zielonego dachu stosowane są rośliny o niewielkim wzroście (mchy, rośliny gruboszowate, zioła, trawy), które w dużym stopniu są samowystarczalne i rozwijają się również bez pielęgnacji wzgl. z niewielkimi nakładami pielęgnacyjnymi. są one dostosowane do ekstremalnych warunków panujących na dachu (ekstremalne temperatury, mróz, wiatr). Wysokość budowy warstwy zielonego dachu wynosi około 5-15 centymetrów, ciężar wynosi około  50-170 kg/m² (0,5-1,7 KN/m²). Zazielenienia ekstensywne możliwe są na powierzchniach i dachach o nachyleniu do 45 stopni. Pielęgnacja i konserwacja ekstensywnych zazielenień dachowych jest niewielka i zależy od formy wegetacji. Ekstensywne zielone dachy nie są użytkowane trwale i wchodzi się na nie jedynie w ramach pielęgnacji i konserwacji. są one w pierwszej linii traktowane jako ekologiczne zrównoważenie zabudowanej przyrody. Ekstensywne zazielenienia dachowe podlegają naturalnym procesom wegetacyjnym i przekształcającym stan, które są uwarunkowane porami roku.

Zazielenienie intensywne
Bardziej wymagające zazielenienie dachu w porównaniu z ekstensywnym zielonym dachem opisać można najtrafniej pojęciem "ogród dachowy". Zazielenienia intensywne porównywalne są z pełnowartościowymi ogrodami i użytkowymi powierzchniami zielonymi i mogą być złożone, w zależności od formy ukształtowania, z wieloletnich bylin i krzewów oraz drzew i powierzchni trawnikowych. Możliwości kształtowania i użytkowania są, w zależności od uwarunkowań stanowiska (przede wszystkim od statyki budynku), niemalże nieograniczone. Jednakże intensywnie zazielenione ogrody dachowe realizowane są z reguły wyłącznie na płaskich i lekko nachylonych dachach (nachylenie połaci dachowej  0-5°). Zastosowane odpowiednie rośliny posiadają większe wymagania, zarówno w odniesieniu do budowy warstwy zielonego dachu, jak i do regularnego zasilania w wodę i składniki odżywcze.  Wysokość całkowita budowy rozpoczyna się przy około 25 centymetrach, a w przypadku wegetacji zbliżonej do parkowej zlokalizowanej na garażach podziemnych, osiągać może ona grubość do 100 centymetrów. Ciężar budowy wynosi odpowiednio około 300-1.200 kg/m² (3-12 KN/m²). Intensywne zazielenienia dachowe mogą być utrzymywane w sposób trwały tylko dzięki wielokrotnie w ciągu roku przeprowadzanej pielęgnacji i konserwacji. Intensywne zazielenienia dachowe są wykorzystywane często jako dodatkowa powierzchnia użytkowa i mieszkalna dla ludzi i podlegają one tym samym również wysokim wymaganiom w odniesieniu do techniki budowlanej i wegetacyjnej. W połączeniu z intensywnymi zazielenieniami dachowymi możliwe są powierzchnie komunikacyjne w formie ścieżek, tarasów, łącznie z nawierzchniami drogowymi.
Zazielenienie półintensywne
Proste zazielenienia intensywne stanowią "formy mieszane", które w swym ukształtowaniu leżą pomiędzy zazielenieniem intensywnym a ekstensywnym. Innymi określeniami mogą być "ekstensywno-intensywne zazielenienie dachowe", "Wymagające zazielenienie ekstensywne", Zazielenienie ekstensywne pagórkowate" lub "Zazielenienie semiintensywne". Proste zazielenienia intensywne posiadają grubszą warstwę budowy niż zazielenienia ekstensywne, i tym samym zapewniają przestrzeń życiową bardziej wymagającym roślinom. Rośliny są jednakże mniej wymagające niż to jest w przypadku intensywnych zazielenień dachowych, tak, że nakłady pielęgnacyjne, zasilanie w substancje odżywcze i wodę nie są tak intensywne. Proste zazielenienia intensywne są stosowane często jako elementy dekoracyjne w przypadku widocznych dachów i wchodzi się na nie przeważnie w celach pielęgnacyjnych lub konserwacyjnych.