Odwodnienie/Drenaże

Jednym z najważniejszych warunków  długotrwałej funkcjonalności zazielenień dachowych jest uregulowane odprowadzanie nadmiaru wody. Jeżeli drenaże i odwodnienia nie funkcjonują optymalnie, to obawiać się należy niepożądanych zmian wegetacyjnych oraz niezaplanowanych obciążeń  ze względu na nagromadzenie wody.

Podstawa normatywna

Podstawę do obliczeń odpływu wody deszczowej na dachach stanowi norma DIN EN 12056 część 3 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków". W Niemczech precyzowana jest ona przez normę DIN 1986 część 100 "Odwodnienia dla budynków i terenu". Przeniesienie przypadku opisywanego w normie na specyficzne cechy charakterystyczne projektu nie stanowi problemu za pomocą zbadanych komponentów systemu Optigrün i jest możliwe do potwierdzenia w formie obliczeń.

Rodzaje drenaży

Frima Optigrün international AG oferuje różnego rodzaju maty drenażowe

Maty drenażowe z materiałów sztucznych
 1. Optigrün-mata drenażowa Typ FKD 25 do dachów ekstensywnych
 2. Optigrün-mata drenażowa Typ FKD 40 do dachów ekstensywnych oraz półintensywnych
 3. Optigrün-mata drenażowa Typ FKD 60 do dachów intensywnych
 4. Optigrün-mata drenażowa Typ FKD 60 do dachów komunikacyjnych
 5. Optigrün-materiał drenażowy Typ Perl 2/10 do dachów ekstensywnych
 6. Optigrün-materiał drenażowy Typ Perl 8/16 do dachów intensywnych
Materiał drenażowy sypki:
  1. Optigrün-materiał drenażowy Typ Perl 2/10 do dachów ekstensywnych
  2. Optigrün-materiał drenażowy Typ Perl 8/16 do dachów intensywnych

   Zastosowania praktyczne

   System Optigrün oferuje dla wszystkich przypadków zastosowań odpowiednie rozwiązanie drenażu, szczególnie w sytuacjach, w których przede wszystkim główny nacisk położyć należy na odwodnienie:

   1. W przypadku zazielenień jednowarstwowych na dachach o nachyleniu 0° zalecane jest zastosowanie systemowej maty drenażowej typu FKD w celu uniknięcia podmakania. 
   2. Przy systemach odwadniania tłocznego zwracać uwagę należy na odwodnienie nie powodujące spiętrzania wody, które możliwe jest do zrealizowania za pomocą systemowej maty drenażowej typu FKD oraz odpowiednio dopasowanej skrzynki kontrolnej. 
   3. W przypadku dużych powierzchni dachowych wzgl. przy ekstremalnie długich odcinkach odpływu zastosować można drenaż liniowy Triangel w kombinacji z "kanałem zbiorczym Triangel".

   Serwis

   Do Państwa dyspozycji w sprawach technicznych pozostaje Pani Anna Sylwester - Czapla:
   Tel. +48 691 269 312

   E-Mail: sylwester@optigruen.pl