Zalety zielonych dachów

Oszczędności energii poprzez izolację termiczną i chłodzenie 
Zazielenienie dachowe izoluje w zimę i służy w lato jako tarcza ochronna przed upałem i w ten sposób wnosi wkład jako naturalna klimatyzacja w oszczędność energii. Tutaj znajdziecie Państwo artykuł na ten temat [zrobić link do pliku pdf „Gebäudegrün Wärmedämmung Kühlung“ („Zazielenienie budynku izolacja termiczna chłodzenie“)] oraz znajdziecie Państwo sprawozdanie sporządzone przez Instytut Frauenhofera „Określanie właściwości materiałowych i efektywnych parametrów przejściowych zazielenień dachowych do wiarygodnej symulacji stosunków hygrotermicznych w i pod zazielenieniami dachowymi przy dowolnych zakresach użytkowania i w różnych lokalizacjach“

Ochrona klimatu
Poprawa klimatu na skutek procesów parowania (chłodzenie i nawilżanie powietrza) oraz wiązanie CO2 Redukcja hałasu
Tłumienie akustyczne powietrza i zmniejszona refleksja fal akustycznych ze względu na masę zazielenienia oraz strukturę roślin.

Filtr przeciwpyłkowy
Oczyszczanie powietrza i odfiltrowywanie pyłków poprzez wegetację bogatą w różnorodne struktury 

Ochrona środowiska naturalnego i dywersyfikacja biologiczna  
Zazielenione dachy służą jako środek redukujący, przestrzeń życiowa i biotop stopniowany oraz zajmują stałe i sprawdzone miejsce w uregulowaniach równoważenia inwazji 

Kombinacja z fotowoltaiką
Podwyższenie sprawności systemu fotowoltaicznego porzez chłodzenie realizowane przez zazielenienie 

Zrównoważone budownictwo (zgodnie z DGNB)
Zazielenienia dachowe odgrywają ważną rolę w zrównoważonym budownictwie, przede wszystkim, gdy chodzi o tzw. złoty certyfikat. Publikację w zakresie roli zielonych dachów w zrównoważonym budownictwie znajdziecie Państwo tutaj:

Dodatkowa przestrzeń mieszkalna i powierzchnia rekreacyjna 
Nabyta już działka może być wykorzystywana w dwojaki sposób. Na dachu stworzyć można dodatkowe przestrzenie mieszkalne, rekreacyjne, sportowe i wypoczynkowe. Powierzchnie dachowe mogą być wykorzystywane również dla celów „Urban farming“ (ogrodnictwo miejskie). Artykuł dotyczący „Urban Farming“ oraz marmolady z zielonego dachu znajdziecie Państwo tutaj.