MATERIAŁ DRENAŻOWY PERL 2-10 BS

Materiał drenażowy Optigrün Perl 2-10 BS do stosowania jako materiał drenażowy pod dachy ekstensywne i intensywne, bez akumulacji wody.

  • Do zieleni ekstensywnej w rozwiązaniu systemowym "Dach naturalny" 
  • Odprowadza nadmiar wody.
  • Całkowita penetracja przez korzenie roślin.
  • Prosta niwelacja nierówności dachu.
Materiał Łupki porowate
Wielkość ziaren 2 - 10 mm
Mrozoodporność DIN 4226/3
Zawartość soli < 0,5 g/l
Pojemność wodna > 16 Vol. %
Wodoprzepuszczalność > 420 mm/min
Waga w stanie max. nasączenia wodą ok. 820 - 920 kg/m³