MATERIAŁ DRENAŻOWY PERL 2-10 LA

Materiał drenażowy Optigrün Perl 2-10 BT Lava  stosowany jako warstwa drenażowa na dachy intensywne bez spiętrzenia wody do odpornego na nacisk wypełnienia mat drenażowych z tworzywa sztucznego oraz jako odporne na nacisk, drenujące warstwy wyrównujące pod nawierzchnie płytowe.
 

Materiał Lawa
Wielkość ziaren 2 - 10 mm
Mrozoodporność DIN 4226/3
Zawartość soli < 1,0 g/l
Pojemność wodna > 16 Vol. %
Wodoprzepuszczalność > 180 mm/min
Waga w stanie max. nasączenia wodą. ok. 1100 - 1200 kg/m³