FOLIA PRZECIWKORZENNA

 

Do zastosowania na izolacjach wodnych nieposiadających właściwości przeciwkorzennych jako warstwa ochrona przed korzeniami albo do uszczelniania oczek i zbiorników wodnych.
Łączona za pomocą środka spęczniającego albo gorącego powietrza.