MATA WEGETACYJNA TYP SKG/G

Prekultywowana mata wegetacyjna Optigrün z rozchodnikami - ziołami - trawą  na  rozkładającym się podłożu z włókien naturalnych. Przeznaczona na dachy skośne o nachyleniu do maks. 20° z podbudową zabezpieczoną przed osunięciem.

 

WŁAŚCIWOŚCI

MateriałRozkładająca się tkanina z włókien naturalnych z substratem i wstępnie uprawionymi ziołami-trawami-rozchodnikami
Grubośćok. 1,5 - 2,5 cm

Ciężar (w stanie nasączenia wodą)

ok. 15 - 25 kg/m²

SkładZioła: Aster amellus; Campanula rotundifolia; Centaurea scabiosa; Dianthus carthusianorum;Dianthus deltoides;Galium verum;Geranium robertianum; Hieracium aurantiacum; Hieracium pilosella; Leucanthemum vulgare; Linaria vulgaris;
Linum perenne; Origanum vulgare; Petrorhagia saxifraga; Potentilla argentea; Prunella grandiflora; Prunella vulgaris; Sanguisorba minor; Saponaria ocymoides; Saponaria officinalis; Thymus pulegoides; Thymus serpyllum
Trawy: Festuca tenuifolia; Festuca ovina vulgaris; Melica ciliata; Vulpia myuros
Sedum album w odmianach: Sedum album`Coral Carpet`; Sedum sexangulare; Sedum hispanicum; Sedum lydium; Sedum reflexum; Sedum spurium w odmianach