MATA WEGETACYJNA TYP SM/KG

Prekultywowana mata wegetacyjna Optigrün z rozchodnikami i mchem na podłożu wytrzymałym na rozciąganie. Przeznaczona na dachy skośne o nachyleniu do maks. 45° z podbudową zabezpieczoną przed osunięciem.

WŁAŚCIWOŚCI

MateriałOdporna na rozkład i oklejana od spodu tkanina z PA z substratem i wstępnie uprawionymi ziołami-trawami-rozchodnikami
Grubośćok. 1,5 - 2,5 cm
Ciężar (w stanie nasączenia wodą)

ok. 18 - 22 kg/m²

SkładSedum album w odmianach: Sedum album`Coral Carpet`; Sedum sexangulare; Sedum hispanicum; Sedum lydium; Sedum reflexum; Sedum spurium w odmianach