SUBSTRAT EKSTENSYWNY WIELOWARSTWOWY TYP E

Wielowarstwowy substrat ekstensywny Optigrün Typ E do ekstensywnego pokrycia dachu zielenią w układach wielowarstwowych ze spadkiem 0 – 5° oraz na dachy skośne w układach jednowarstwowych ze spadkiem ˃ 5°.
  • Substrat przeznaczony do wielowarstwowej struktury zieleni ekstensywnej o dużej pojemności wodnej i powietrznej.
  • Rozwiązanie systemowe "Dach naturalny"

WŁAŚCIWOŚCI

Porowatość> 60% objętości
Maksymalna pojemność wodna˃= 35 % objętości
Zawartość soli˂= 3,5 g/l
Wodoprzepuszczalność˃= 0,6 mm/min
Substancje organiczne< 65 g/l
Wartość pH6,0 - 8,5
Waga przy zagęszczeniu typ lekki*1140 - 1440 kg/m³
Waga przy zagęszczeniu typ ciężki*1320 - 1680 kg/m³

* Dokładne dane odnośnie wagi, w zależności od regionu w którym zamierza się produkt używać, można uzyskać u Optigrün.