SUBSTRAT TRAWNIKA TYP R

Substrat trawnika Optigrün Typ R przede wszystkim dla powierzchni z gotowych trawników i intensywnego zazielenienia dachu o budowie wielowarstwowej o nachyleniu dachu 0-20°.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Porowatość> 60 % objętości
Maksymalna pojemność wodna˃=30 % objętości
Zawartość soli˂= 3,5 g/l
Substancje organiczne< 90 g/l
Wartość pH5,5 - 7,5
Waga przy zagęszczeniu ok. 1000 - 1700 kg/m³