Optigrün-System ochrony przed upadkiem typ L -Liner

Ochrona przed upadkiem z wysokości z środkami ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodna z EN 795, Klasa E + C. Do zastosowania na dachach pokrytych zielenią lub żwirem ze spadkiem do 5° po zatwierdzeniu przez producentem układu warstw dachu.
Do prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Płyta podstawy ze słupkiemStal nierdzewna V2A 40x40 cm
Płyta zabezpieczającaAluminium 80 x 80 cm
Geowłóknina ochronna100% PP 4 x 4 m
Linka prowadzącaStal nierdzewna Ø = 6 mm
Zaciski kablowe

Stal nierdzewna V2A