Optigrün-SYSTEM OCHRONY PRZED UPADKIEM OPTISAFE TYP P - PUNKT/ K - ŻWIR

Pojedyncza kotwa punktowa do ochrony wraz z środkami ochrony indywidualnej chroniącymi przed upadkiem podczas prac konserwujących oraz pielęgnacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Płyta podstawy ze słupkiemStal nierdzewna V2A 40x40 cm
Płyta zabezpieczającaAluminium 80 x 80 cm
Geowłóknina ochronna100% PP 4 x 4 m