WŁÓKNINY I WARSTWY OCHRONNE

GEOWŁÓKNINA CHŁONNO-OCHRONNA

Warstwa ochronna Optigrün RMS 300 jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed obciążeniem mechanicznym lub  przy materiałach nietolerujących się  zgodnie z DIN 18195- część 2.

Warstwa ochronna Optigrün RMS 500 jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed obciążeniem mechanicznym lub  przy materiałach nietolerujących się   zgodnie z DIN 18195- część 2.

Warstwa ochronna Optigrün- RMS 900 jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed obciążeniem mechanicznym lub  przy materiałach nietolerujących się  zgodnie z DIN 18195- część 2.

Mata ochronna Optigrün RMS 1200 jako wkładka ochronna do stosowania na membranach hydroizolacyjnych.

Geowłóknina dyfuzyjna

Geowłóknina dyfuzyjna RSV 120 do zastosowania w przypadku dachów odwróconych z termoizolacją XPS. 

Geowłóknina ochronno-kapilarna

Geowłóknina służąca do ochrony warstwy hydroizolacji z jednoczesną funkcją sparacyjną, magazynującą wodę, filtracyjną oraz bardzo dobrą absorbcją.

Geowłóknina dyfuzyjna

Geowłóknina filtracyjna Optigrün FIL 105 jako pozioma warstwa filtracyjna przy  dachach zielonych między warstwą drenażową a substratem.

Geowłóknina filtracyjna Optigrün FIL 300 jako pozioma warstwa filtracyjna przy  dachach zielonych między warstwą drenażową a substratem.

Warstwa ochronno- ślizgowa

Specjalna włóknina do zabezpieczenia uszczelnienia dachowego z funkcją ochronną, rozdzielającą i ślizgową.

Cienka folia separacyjna i ochronna z poddanego recyklingowi polietylenu.

Cienka folia separacyjna i ochronna z poddanego recyklingowi polietylenu.

Folia przeciwkorzenna oraz folia do oczek wodnych

Włóknina ochronno-drenażowa

Włóknina chłonno-drenażowa Optigrün SSV 800 jako połączenie warstwy ochronnej z funkcją chłonno-drenażową dla dachów nachylonych powyżej 5°, jako włóknina chłonno-drenażowa ze spodnią odprowadzającą strukturą żeberkową dla dachów nachylonych.