GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA FIL 300

Geowłóknina filtracyjna Optigrün Typ 300 stosowana jako pozioma warstwa filtracyjna pomiędzy warstwą drenażową a substratem lub podbudową z kruszywa nośnego na dachach zielonych intensywnych oraz komunikacyjnych przeznaczonych pod ruch pieszo-jezdny.

  • Do zieleni intensywnej oraz pod ciągi komunikacyjne na dachach
  • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej
  • Posiada wysoką odporność na przebicie statyczne
  • Klasa GRK 5
Materiał PP (Polypropylen)
Grubość ok. 3 mm
Gramatura ok. 300 g/m²
Odporność na przebicie statyczne 3800 N
Wodoprzepuszczalność pionowa 57 l/(m²xs)