GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA FIL 300

Geowłóknina filtracyjna Optigrün Typ 300 stosowana jako pozioma warstwa filtracyjna na dachach zielonych intensywnych między warstwą drenażową a substratem lub podbudową.do zieleni ekstensywnej i intensywnej.

  • Do zieleni ekstensywnej i intensywnej.
  • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej.
  • Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
Materiał PP (Polypropylen)
Grubość ok. 1,1 mm 
Waga ok. 105 g/m²
Odporność na przebicie statyczne 1200 N
Wodoprzepuszczalność pionowa 130 l/(m²xs)