Geowłóknina ochronno-kapilarna RMS 500K

Geowłóknina służąca do ochrony warstwy hydroizolacji z jednoczesną funkcją sparacyjną, magazynującą wodę, filtracyjną oraz bardzo dobrą absorbcją.

Materiał PES 100% (produkt fabrycznie nowy)
Grubość ok. 3,6 mm 
Ciężar w stanie maksymalnego nasycenia: ok. 500 g/m²
Ciężar w stanie suchym ok. 4,5 kg/m²
Klasa wytrzymałości GRK 4