WŁÓKNINY I WARSTWY OCHRONNE

Warstwa ochronna Optigrün Typ RMS 300 jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed obciążeniem mechanicznym lub  przy materiałach nietolerujących się  zgodnie z DIN 18195- część 2.

Warstwa ochronna Optigrün Typ RMS 500 jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed obciążeniem mechanicznym lub  przy materiałach nietolerujących się   zgodnie z DIN 18195- część 2.

Warstwa ochronna Optigrün- Typ RMS 900 jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed obciążeniem mechanicznym lub  przy materiałach nietolerujących się  zgodnie z DIN 18195- część 2.

Mata ochronna Optigrün RMS 1200 jako wkładka ochronna do stosowania na membranach hydroizolacyjnych.

Geowłóknina filtracyjna Optigrün Typ 105 jako pozioma warstwa filtracyjna przy  dachach zielonych między warstwą drenażową a substratem.

Geowłóknina filtracyjna Optigrün Typ 300 jako pozioma warstwa filtracyjna przy  dachach zielonych między warstwą drenażową a substratem.

Włóknina chłonno-drenażowa Optigrün SSV Typ 800 jako połączenie warstwy ochronnej z funkcją chłonno-drenażową dla dachów nachylonych powyżej 5°, jako włóknina chłonno-drenażowa ze spodnią odprowadzającą strukturą żeberkową dla dachów nachylonych.

Specjalna włóknina do zabezpieczenia uszczelnienia dachowego z funkcją ochronną, rozdzielającą i ślizgową.

Cienka folia separacyjna i ochronna z poddanego recyklingowi polietylenu.

Geowłóknina dyfuzyjna Typ RS do zastosowania w przypadku dachów odwróconych z termoizolacją XPS.