OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH EKONOMICZNY”
Rozwiązanie 1:

CECHY SZCZEGÓLNE

 • Ekonomiczny wariant zielonego dachu o niskich kosztach utrzymania.
 • Tradycyjne rozwiązanie z matą drenażową i włókninami.
 • Może być stosowany na dachach odwróconych.
 • Łatwy w utrzymaniu.
 • Stosunkowo niewielka różnorodność gatunkowa flory.

Ciężar*

90 – 140 kg/m2 lub 0,9 – 1,4 KN/m2

Wysokość warstw

8 cm

Nachylenie dachu

0 - 5° (0 - 9 %)

Roślinność

rozchodniki-byliny-trawy

Retencjonowanie

50 - 60 % 

Współczynnik spływu**

C = 0,47 - 0,6

Magazynowanie wody

ok. 25 l/m²

Spływ wody***

141 - 180 l/s x ha

Wartość ekologiczna

Nakład pracy na pielęgnację

Koszt założenia

*

W zależności od wytrzymałości konstrukcji nośnej można użyć substrat.w „lekkich” lub „ciężkich” Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby.

**

Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL

***

Obliczone na podstawie badania współczynnika spływu FLL dla 15-minutowego deszczu modelowego r(15) = 300 l/s x ha

Siew suchy Optigrün (alternatywnie siew z
pędami rozchodników)

 • Siew odpowiednio dobraną mieszanką zawierającą wiele gatunków bylin i traw oraz dodatkowo zasiew sadzonkami pędowymi rozchodników.
 • Download Karta techniczna

Substrat ekstensywny Optigrün typ E (6 cm)

 • Substrat odpowiednio dobrany dla wielowarstwowej konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną i powietrzną. 
 • Download Karta techniczna

Optigrün – skrzynka kontrolna Kombi

 • Łatwa kontrola wpustów dachowych.
 • Dodatkowe nadstawki 10 cm.
 • Otwory odprowadzające wodę ulokowane z boku i z góry.

Geowłóknina filtracyjna Optigrün typ 105

 • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
 • Download Karta techniczna

Systemowa mata drenażowa Optigrün
typ FKD 25 (2,5 cm)

 • Magazynowanie wody.
 • Szybki odpływ nadmiaru wody.
 • Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich oraz dużych połaci dachowych.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.

Geowłóknina chłonno-ochronna Optigrün typ RMS 300

 • Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę. 
 • W przypadku dachów odwróconych zamiast włókniny RMS należy stosować geowłókninę ochronno-dyfuzyjną Optigrün typu RS.
 • Download Karta techniczna