OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH KOMUNIKACYJNY“
RUCH PIESZY

CECHY SZCZEGÓLNE

 

 

 • Nawierzchnia dachu przeznaczona pod ruch pieszy.
 • Nadaje się do połączeń z nawierzchniami zielonymi na dachu.
 • Nieznaczna wysokość układu warstw.
 • Niewielkie obciążenie dachu.

 

 

Ciężar

ok 430 kg/m² 

lub 4,3 KN/m² 

Wysokość warstw

od 20 cm

Nachylenie dachu*

1 - 5° (2 - 9 %)

Klasa wg obciążenia

1 (max. 4 KN/m²)
*Dachy bezspadkowe nie są zgodne z zaleceniami FLL i dlatego nie powinny być projektowane bez konsultacji z działem technicznym Optigrun.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (> 6CM W ZALEŻNOŚCI OD KLASY OBCIĄŻENIA)

 • Nawierzchnia utwardzona (np. bruk wiązany, pustaki prefabrykowane wypełnione trawą, beton)

PODBUDOWA 0-4 MM (3-5CM)

 • Podkład stabilizujący pod nawierzchnię.

WARSTWA NOŚNA - TŁUCZEŃ 0-22 WZGLĘDNIE 0 - 32 MM (≥ 10 cm)

 • Zapewnia nośność nawierzchni, rozkłada obciążenia i tworzy spadek. 

SYSTEMOWA MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 10 (1 CM)

 • Wytrzymała na ściskanie.
 • Zapobiega stagnacji wody.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
 • Download Karta techniczna

WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500
FOLIA PE Optigrün - 0,2MM

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (> 6CM W ZALEŻNOŚCI OD KLASY OBCIĄŻENIA)

 • Nawierzchnia utwardzona (np. bruk wiązany, pustaki prefabrykowane wypełnione trawą, beton).

PODBUDOWA 0-4 MM (3-5CM)

 • Podkład stabilizujący pod nawierzchnię.

WARSTWA NOŚNA - TŁUCZEŃ 0-22 LUB 0 - 32 MM (≥ 10 cm)

 • Zapewnia nośność nawierzchni, rozkłada obciążenia i tworzy spadek.

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA Optigrün TYP 300

 • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
 • Download Karta techniczna

SYSTEMOWA MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 25 PLUS

 • Odporna na odkształcenia.
 • Warstwa otwarta dyfuzyjnie.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
 • Wypełniona grysem 2-4 mm.
 • Download Karta techniczna

WŁÓKNINA DYFUZYJNA Optigrün TYP RS

WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500
FOLIA PE Optigrün - 0,2MM