OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH KOMUNIKACYJNY“
RUCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

CECHY SZCZEGÓLNE

 • Nawierzchnia dachu dla pojazdów osobowych.
 • Nadaje się do połączeń z nawierzchniami zielonymi na dachu.
 • Nieznaczna wysokość układu warstw.
 • Niewielkie obciążenie dachu.

Ciężar

od 600 kg/m²

lub 6,0 KN/m² 

Wysokość warstw

od 27 cm

Nachylenie dachu

1 - 5° (2 - 9 %)

Klasa wg obciążenia

2 (max. do 25 KN/m²

lub samochody do 2,5 ton)

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (≥ 8CM W ZALEŻNOŚCI OD KLASY OBCIĄŻENIA)

 • Nawierzchnia utwardzona (np. bruk wiązany, pustaki prefabrykowane wypełnione trawą, beton).

PODBUDOWA 0-4 MM (3-5CM)

 • Podkład stabilizujący pod nawierzchnię.

WARSTWA NOŚNA - TŁUCZEŃ 0-22 LUB 0 - 32 MM (≥ 15 cm)

 • Zapewnia nośność nawierzchni, rozkłada obciążenia i tworzy spadek.

SYSTEMOWA MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 12 (1,2CM)

 • Wytrzymała na ściskanie.
 • Zapobiega stagnacji wody.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
 • Download Karta techniczna

WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500

 • Warstwa ślizgowa.
 • Rozkłada obciążenie.
 • Download Karta techniczna

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (10 - 12 CM WYSOKA W ZALEŻNOŚCI OD KLASY OBCIĄŻENIA)

 • Nawierzchnia utwardzona (np. bruk wiązany, pustaki prefabrykowane wypełnione trawą, beton).

PODBUDOWA 0-4 MM ( 3-5CM )

 • Podkład stabilizujący pod nawierzchnię.

WARSTWA NOŚNA - TŁUCZEŃ 0-22 LUB 0 - 32 MM (≥ 15 cm)

 •  Zapewnia nośność nawierzchni, rozkłada obciążenia i tworzy spadek. 

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA Optigrün TYP 300

 • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
 • Download Karta techniczna

SYSTEMOWA MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 25 PLUS

 • Odporna na odkształcenia.
 • Warstwa otwarta dyfuzyjnie.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
 • Wypełniona grysem 2-4 mm.
 • Download Karta techniczna

WŁÓKNINA DYFUZYJNA Optigrün TYP RS

WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500
FOLIA PE Optigrün - 0,2MM