ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH KOMUNIKACYJNY“ TYP ZIELEŃ - SAMOCHODY CIĘŻAROWE

CECHY SZCZEGÓLNE

 • Zielone nawierzchnie komunikacyjne dla samochodów ciężarowych.
 • Możliwość układania nawierzchni z kostek ażurowych lub w postaci trawnika.
Ciężarod 1000 kg/m² lub 10,0 KN/m² 
Wysokość warstwod 55 cm
Nachylenie dachu 1 - 5° (2 - 9 %)
Klasa wg obciążenia3 (samochody ciężarowe)

*BB = kostki trawnikowe ażurowe, SR = trawnik jezdny.

 

 

TRAWNIK

 • Nasiona traw typu RSM 5.1 lub 7.2 odporne na uszkodzenia.

KRATKI TRAWNIKOWE (OD 10 - 14 CM)

 • Wierzchnia warstwa wypeŁniona substratem Optigrün "Zielone Nawierzchnie" typ BB.

SUBSTRAT Optigrün "ZIELONE NAWIERZCHNIE" TYP BB (3-5 CM)

  • Specjalny substrat do zielonych nawierzchni pieszo - jezdnych.

  MINERALNA WARSTWA NOŚNA (0-32 LUB 0-45 MM) (OD 30 CM)

   • Przenosi i rozkłada obciążenie.
   • Drenuje wodę.

   GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA Optigrün TYP 300

   • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
   • Download Karta techniczna

   MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 60 BU (6 cm)

   • Odporna na odkształcenia - dozwolony ruch samochodów ciężarowych.
   • Szybki odpływ nadmiaru wody.
   • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
   • Wypełnienie materiałem sypkim Perl 8/16.
   • Download Karta techniczna

   WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500 i
   FOLIA PE Optigrün - 0,2MM

   TRAWNIK

    • Nasiona traw typu RSM 5.1 lub 7.2 odporne na uszkodzenia.

    WARSTWA PODSYPKI ŻWIROWEJ Optigrün (2-3 CM)

    • Specjalnie przygotowana nawierzchnia.

    WZMOCNIONY SUBSTRAT Optigrün TYP SR (OD 20 CM)

    • Specjalnie skomponowane podłoże, które przenosi i rozkłada obciążenie.

    MINERALNA WARSTWA NOŚNA Optigrün (0 - 32 LUB 0 - 45 mm) (od 20 cm)

    • Przenosi i rozkłada obciążenie.
    • Drenuje wodę.

    GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA Optigrün TYP 300

    • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
    • Download Karta techniczna

    MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 60 BU (6 cm)

    • Odporna na odkształcenia - dozwolony ruch samochodów ciężarowych.
    • Szybki odpływ nadmiaru wody.
    • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
    • Wypełnienie materiałem sypkim Perl 8/16.
    • Download Karta techniczna

    WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500 i
    FOLIA PE Optigrün - 0,2MM