Wariant Zielony - Ruch Pieszy

  • Zielone nawierzchnie komunikacyjne dla ruchu pieszego
  • Możliwość układania nawierzchni z kostek ażurowych
  • Dachy odwrócone: Układane na FKD 25 plus i FKD 60 BO albo BU
Ciężarod ok 650 kg/m² lub 6.5 kN/m² 
Wysokość warstw ok 330 mm
Nachylenie dachu* 1 - 5°
Klasa wg obciążenia 1-3 (max. samochody 20 ton)

 *Dachy bezspadkowe nie są zgodne z zaleceniami FLL i dlatego nie powinny być projektowane bez konsultacji z działem technicznym Optigrün.

KRATKI TRAWNIKOWE

Wierzchnia warstwa wypełniona substratem Optigrün "Zielone Nawierzchnie" typ BB.

SUBSTRAT "ZIELONE NAWIERZCHNIE" TYP BB

Specjalny substrat do zielonych nawierzchni pieszo - jezdnych.

WARSTWA NOŚNA

  • TŁUCZEŃ 0-22 WZGLĘDNIE 0-32 mm lub 0-45, nie mniej niż 100 mm

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA FIL 300

Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
Szczegóły dotyczące produktu: GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA FIL 300

MATA DRENAŻOWA FKD 60BU

Do nawierzchni jezdnych i pokrytych zielenią (droga przeciwpożarowa, miejsca postojowe, …) na dachach zwykłych i odwróconych.
Szczegóły dotyczące produktu: MATA DRENAŻOWA FKD 60BU

WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA SGL 500 FOLIA PE TGF 0.2