ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH KOMUNIKACYJNY“ TYP ZIELEŃ - RUCH PIESZY

CECHY SZCZEGÓLNE

 • Zielone nawierzchnie komunikacyjne dla ruchu pieszego.
 • Możliwość układania nawierzchni z kostek ażurowych lub w postaci trawnika.
 • Dachy odwrócone: Układane na FKD 25 plus i FKD 60 UK. 

Ciężar

od 400 kg/m² lub 4,0 KN/m² 
Wysokość warstwod 25 cm
Nachylenie dachu1 - 5° (2 - 9 %)
Klasa wg obciążenia1 (ruch pieszy)
*BB = kostki trawnikowe ażurowe, SR = trawnik jezdny.

 

 

Trawnik

 • Nasiona traw typu RSM 5.1 lub 7.2 odporne na uszkodzenia.

KRATKI TRAWNIKOWE (8-10 CM)

 • Wierzchnia warstwa wypełniona substratem Optigrün "Zielone Nawierzchnie" typ BB.

SUBSTRAT Optigrün "ZIELONE NAWIERZCHNIE" TYP BB (3-5 CM)

  • Specjalny substrat do zielonych nawierzchni pieszo - jezdnych.

  MINERALNA WARSTWA NOŚNA (0-32 LUB 0-45 MM) (OD 15 CM)

  • Przenosi i rozkłada obciążenie.
  • Drenuje wodę.

  GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA Optigrün TYP 300

  • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
  • Download Karta techniczna

  MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 60 BU

  • Odporna na odkształcenia.
  • Szybki odpływ nadmiaru wody.
  • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
  • Wypełnienie materiałem sypkim Perl 8/16.
  • Download Karta techniczna

  WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500 i
  FOLIA PE Optigrün - 0,2MM

  TRAWNIK

   • Nasiona traw typu RSM 5.1 lub 7.2 odporne na uszkodzenia.

   WARSTWA PODSYPKI ŻWIROWEJ Optigrün (2-3 CM)

   • Specjalnie przygotowana nawierzchnia.

   WZMOCNIONY SUBSTRAT Optigrün TYP SR (OD 15 CM)

   • Specjalnie skomponowane podłoże, które przenosi i rozkłada obciążenie.

   GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA Optigrün TYP 300

   • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
   • Download Karta techniczna

   MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 60 BO (6 cm)

   • Odporna na odkształcenia.
   • Szybki odpływ nadmiaru wody.
   • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
   • Wypełnienie materiałem sypkim Perl 8/16.
   • Download Karta techniczna

   WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500 i
   FOLIA PE Optigrün - 0,2MM