ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH KOMUNIKACYJNY“ TYP ZIELEŃ - SAMOCHODY OSOBOWE

CECHY SZCZEGÓLNE

 • Zielone nawierzchnie komunikacyjne dla ruchu samochodów osobowych.
 • Możliwość układania nawierzchni z kostek ażurowych lub w postaci trawnika.
 • Dachy odwrócone: Układane na FKD 25 plus i FKD 60 UK.
Ciężarod 600 kg/m² lub 6,0 KN/m² 
Wysokość warstwod 35 cm
Nachylenie dachu 1 - 5° (2 - 9 %)
Klasa wg obciążenia2 (samochody osobowe)
*BB = kostki trawnikowe ażurowe, SR = trawnik jezdny.

TRAWNIK

 • Nasiona traw typu RSM 5.1 lub 7.2 odporne na uszkodzenia.

KRATKI TRAWNIKOWE (OD 10 CM)

 • Wierzchnia warstwa wypełniona substratem Optigrün "Zielone Nawierzchnie" typ BB.

SUBSTRAT Optigrün "ZIELONE NAWIERZCHNIE" TYP BB (3 - 5 CM)

  • Specjalny substrat do zielonych nawierzchni pieszo - jezdnych.

  MINERALNA WARSTWA NOŚNA (0-32 LUB 0-45 MM) (OD 25 CM)

  • Przenosi i rozkłada obciążenie.
  • Drenuje wodę.

  GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA Optigrün TYP 300

  • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
  • Download Karta techniczna

  MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 60 BU (6 cm)

  • Odporna na odkształcenia - dozowlony ruch samochodów osobowych.
  • Szybki odpływ nadmiaru wody.
  • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
  • Wypełnienie materiałem sypkim Perl 8/16.
  • Download Karta techniczna

  WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500 i
  FOLIA PE Optigrün - 0,2MM

  TRAWNIK

   • Nasiona traw typu RSM 5.1 lub 7.2 odporne na uszkodzenia.

   WARSTWA PODSYPKI ŻWIROWEJ Optigrün (2-3 CM)

   • specjalnie przygotowana nawierzchnia.

   WZMOCNIONY SUBSTRAT Optigrün TYP SR (OD 25 CM)

   • Specjalnie skomponowane podłoże, które przenosi i rozkłada obciążenie.

   GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA Optigrün TYP 300

   • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
   • Download Karta techniczna

   MATA DRENAŻOWA Optigrün TYP FKD 60 BO (6 cm)

   • Odporna na odkształcenia - dozwolony ruch samochodów osobowych.
   • Szybki odpływ nadmiaru wody.
   • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.
   • Wypełnienie materiałem sypkim Perl 8/16.
   • Download Karta techniczna

   WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA Optigrün SGL500 i
   FOLIA PE Optigrün - 0,2MM