OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH LEKKI”
ROZWIĄZANIE 1:

CECHY SZCZEGÓLNE

 

 • Wyjątkowo lekki i funkcjonalny.
 • Stosowany także na dachach płaskich bez większych zagłębień.
 • Możliwe zastosowanie systemu automatycznego nawadniania.
 • Nie jest zalecany na dachy odwrócone.
 • Bardziej pracochłonny i droższy od systemu „Dach ekonomiczny“

 

 

Ciężar*

58 kg/m² lub 0,58 KN/m² *

Wysokość warstw

5 cm

Nachylenie dachu

0 - 5° (0 - 9 %)

Roślinność

mchy-rozchodniki

Retencjonowanie

40 - 50 %

Współczynnik spływu**

C = 0,63 - 0,65

Magazynowanie wody

ok. 18 l/m²

Wartość ekologiczna

Nakład pracy na pielęgnację

Koszt założenia

*

Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, z czego 50 – 60% stanowi ciężar substratu w stanie suchym.

**

Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL

Optigrün - MATA WEGETACYJNA TYP SM/G

 • Mata wegetacyjny rozchodnikowa z mchem do szybkiego zazielenienia dachu oraz ochrony przed erozją wietrzną.
 • Download Karta techniczna

Substrat lekki Optigrün typ L
(30 l/m2)

 • Lekki substrat dobrany odpowiednio do jednowarstwowej konstrukcji ekstensywnej. Pomimo niewielkiego ciężaru charakteryzuje się wysoką pojemnością.
 • Download Karta techniczna

Płaska skrzynka kontrolna Optigrün

 • Łatwa kontrola wpustów dachowych.

Systemowa mata drenażowa
Optigrün typ FKD 25 (2,5 cm)

 • Szybki odpływ nadmiaru wody.
 • Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich oraz dużych połaci dachowych.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.

Geowłóknina chłonno-ochronna
Optigrün typ RMS 300

 • Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę.
 • Na dachach odwróconych zamiast RMS300 stosuje się włókninę dyfuzyjną RS.
 • Download Karta techniczna