ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH NATURALNY”

 • Bardzo duża różnorodność gatunkowa flory i fauny.
 • Wysoka wartość ekologiczna.
 • Odpowiedni ekosystem dla pszczół i motyli.
 • Wielobarwne rośliny o długim okresie kwitnienia.
 • Zastosowanie materiałów ulegających biodegradacji.
 • Zazielenienie ekstensywne oraz podstawowe intensywne.
Wartość ekologiczna
Nakład pracy na pielęgnację
Ciężar* 90 kg/m² lub 0,9 kN/m²
Wysokość warstw 10 cm

Nachylenie dachu

0 - 5° 
Roślinność byliny-trawy-rozchodniki, ew. rośliny drzewiaste
Retencjonowanie 60 - 70 %
Współczynnik spływu** Cs = 0,4
Magazynowanie wody ok. 30 - 80 l/m²
* Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, z czego 50 – 60% stanowi ciężar substratu w stanie suchym.  
** Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL i dla różnych wysokości substratu.  
     

Nasadzenia bylin i/lub zastosowanie mieszanki siewnej typ E oraz pędów rozchodników

Sprawdzona i specjalnie dobrana mieszanka siewna zawierająca wiele gatunków ziół i kilka gatunków traw, a także pędy różnych gatunków rozchodników.

Szczegóły dotyczące produktu:
Siew Suchy
Mieszanka Siewna Typ E

Substrat ekstensywny typ E (6 - 21 cm)

 • Substrat odpowiednio dobrany dla wielowarstwowej konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną i powietrzną.
 • W razie potrzeby utworzenie lokalnych wzniesień o wysokości 20 cm.
 • Szczegóły dotyczące produktu: Substrat ekstensywny typ E

Skrzynka kontrolna typ Kombi TKS Plus

(not shown in the picture)

 • Łatwa kontrola wpust.w dachowych.
 • Dodatkowe nadstawki 10 cm.
 • Otwory odprowadzające wodę ulokowane z boku i z góry.
 • Szczegóły dotyczące produkt: Skrzynka kontrolna typ TKS Plus

Geowłóknina filtracyjna typ FIL 105

 • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej.
 • Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
 • Szczegóły dotyczące produktu: Geowłóknina filtracyjna typ FIL 105

Opcjonalnie: systemowa mata drenażowa typ FKD 40 (4 cm)

 • Magazynowanie wody.
 • Szybki odpływ nadmiaru wody.
 • Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich.
 • Szczegóły dotyczące produktu: Systemowa mata drenażowa typ FKD 40

Geowłóknina chłonno-ochronna typ RMS 300

 • Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę.
 • W przypadku dachów odwróconych zamiast włókniny RMS należy stosować włókninę ochronno-dyfuzyjną Optigrün typu RS.
 • Szczegóły dotyczące produktu: Geowłóknina chłonno-ochronna typ RMS 300