OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH NATURALNY”
ROZWIĄZANIE 1

CECHY SZCZEGÓLNE

 • Bardzo duża różnorodność gatunkowa flory i fauny.
 • Wysoka wartość ekologiczna.
 • Odpowiedni ekosystem dla pszczół i motyli.
 • Wielobarwne rośliny o długim okresie kwitnienia.
 • Zastosowanie materiałów ulegających biodegradacji.
 • Zazielenienie ekstensywne oraz podstawowe intensywne.

 

 

Ciężar*

100 - 300 kg/m² lub 1,0 - 3,0 KN/m² 

Wysokość warstw

10 - 25 cm

Nachylenie dachu

0 - 5° (0 - 9 %)

Roślinność

byliny-trawy-rozchodniki, ew. rośliny drzewiaste

Retencjonowanie

60 - 70 %

Współczynnik spływu**

C = 0,56 - 0,27

Magazynowanie wody

ok. 30 - 80 l/m²

Spływ wody***

81-168 l/s x ha

Wartość ekologiczna

Nakład pracy na pielęgnację

Koszt założenia

*Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, z czego 50 – 60% stanowi ciężar substratu w stanie suchym.
**

Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL i dla różnych wysokości substratu.

***

Obliczone na podstawie badania współczynnika spływu FLL dla 15-minutowego deszczu modelowego r(15) = 300 l/s x ha

Nasadzenia bylin i/lub zastosowanie mieszanki siewnej Optigrün typ E oraz pędów rozchodników

Substrat ekstensywny Optigrün typ E
(6 – 20 cm)

 • Substrat odpowiednio dobrany dla wielowarstwowej konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną i powietrzną. W razie potrzeby utworzenie lokalnych wzniesień o wysokości 20 cm.
 • Download Karta techniczna

Optigrün – skrzynka kontrolna typ Kombi

 • Łatwa kontrola wpust.w dachowych.
 • Dodatkowe nadstawki 10 cm.
 • Otwory odprowadzające wodę ulokowane z boku i z góry.
 • Download Karta techniczna

Geowłóknina filtracyjna Optigrün typ 105

 • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
 • Download Karta techniczna

Opcjonalnie: systemowa mata drenażowa typ FKD 40 (4 cm)

 • Magazynowanie wody.
 • Szybki odpływ nadmiaru wody.
 • Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich oraz dużych połaci dachowych.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.

Geowłóknina chłonno-ochronna Optigrün typ RMS 300

 • Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę. W przypadku dachów odwróconych zamiast włókniny RMS należy stosować włókninę ochronno-dyfuzyjną Optigrün typu RS.
 • Download Karta techniczna