OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH RETENCYJNY”
SYSTEM MEANDER 30

Ciężar*

od 90 kg/m² lub 0,9 KN/m² *

Wysokość warstw

9 cm

Nachylenie dachu

0 - 5° (0 - 9 %)

Roślinność

mchy - rozchodniki

Retencjonowanie

55%

Współczynnik spływu

C = 0,01 **

Magazynowanie wody

ca. 21 l/m² - 40 l/m² 

Spływ wody***

3 l/s x ha

Wartość ekologiczna:

Nakład pracy na pielęgnację:

Koszt założenia

*

W zależności od wytrzymałości konstrukcji nośnej można użyć substratów „lekkich“ lub „ciężkich“ Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby. Chwilowe spiętrzenie wody nie jest uwzględniane w przytoczonych danych dotyczących ciężaru, analogicznie do wymogów wytycznej FLL dla dachów zielonych.

**

Do wyliczenia wymiarów rur zalecamy współczynnik spływu C= 0,1. C=0,01 wyliczony dla 2% nachylenia wg procedury FLL.

***

Obliczone na podstawie badania współczynnika spływu FLL dla 15-minutowego deszczu modelowego r(15) = 300 l/s x ha

****

Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL i dla różnych wysokości substratu.

Mieszanka siewna Optigrün typ E oraz pędy rozchodników

Substrat ekstensywny Optigrün typ E (6 cm)

 • Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzującej się dużą pojemnością wodną i powietrzną.
 • Download Karta techniczna

Optigrün – skrzynka kontrolna typ Kombi

 • Łatwa kontrola wpust.w dachowych.
 • Dodatkowe nadstawki 10 cm.
 • Otwory odprowadzające wodę ulokowane z boku i z góry.

Geowłóknina filtracyjna Optigrün typ 105

 • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności oraz wysoką odporność na pękanie.
 • Download Karta techniczna

Mata drenażowa Optigrün Meander 30, produkt opatentowany (3 cm)

 • Znaczące opóźnienie odpływu nadmiaru wody.
 • Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich oraz dużych połaci dachowych.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.

Geowłóknina chłonno-ochronna Optigrün typ RMS 300

 • Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę. W przypadku dachów odwróconych zamiast włókniny RMS należy stosować włókninę ochronno-dyfuzyjną Optigrün typu RS.
 • Download Karta techniczna produktu