ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH RETENCYJNY” SYSTEM MEANDER 60

  • Rozwiązanie systemowe o zdefiniowanym współczynniku retencji.
  • Maksymalny współczynnik spływu C według FLL 0,17 przy 1° nachyleniu dachu.
  • Drenaż i opóźnienie spływu wody.
  • Rozwiązanie na dachy zielone i żwirowe.
  • Opatentowany system zapewnia znaczną redukcję przepływu szczytowego przy równoczesnym bardzo dobrym odprowadzaniu wody (również z dużych powierzchni).
Wartość ekologiczna
Nakład pracy na pielęgnacj
Referenzobjekt Retentionsdach Werkmann College Groningen
Ciężar * od 110 kg/m² lub 1,1 KN/m²
Wysokość warstw od 12 cm
Nachylenie dachu 0 - 5°
Roślinność byliny-trawy-rozchodniki
Współczynnik spływu ** C= 0,17
Magazynowanie wody ok. 32 l/m²

* W zależności od wytrzymałości konstrukcji nośnej można użyć substratów „lekkich“ lub „ciężkich“ Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby. Chwilowe spiętrzenie wody nie jest uwzględniane w przytoczonych danych dotyczących ciężaru, analogicznie do wymogów wytycznej FLL dla dachów zielonych.
** Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL i dla różnych wysokości substratu.

 

MIESZANKA SIEWNA OPTIGRÜN E ORAZ PĘDY ROZCHODNIKÓW

Sprawdzona i specjalnie dobrana mieszanka siewna zawierająca wiele gatunków ziół i kilka gatunków traw, a także pędy różnych gatunków rozchodników.

Szczegóły produktu:
Pędy Rozchodników
Mieszanka Siewna E

SUBSTRAT EKSTENSYWNY E (6 CM)

Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzującej się dużą pojemnością wodną i powietrzną.en

Szczegóły produktu: Substrat Ekstensywny E

SKRZYNKA KONTROLNA KOMBI

Łatwa kontrola wpust.w dachowych.
Dodatkowe nadstawki 10 cm.
Otwory odprowadzające wodę ulokowane z boku i z góry.

Szczegóły produktu: Skrzynka Kontrolna Kombi

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA 105

Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności oraz wysoką odporność na pękanie.

Szczegóły produktu: Geowłóknina Filtracyjna 105

MATA DRENAŻOWA MEANDER 60, PRODUKT OPATENTOWANY (6 CM)

Znaczące opóźnienie odpływu nadmiaru wody
Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich oraz dużych połaci dachowych.
Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.

Szczegóły produktu: Meander 60

GEOWŁÓKNINA CHŁONNO-OCHRONNA RMS 300

Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę. W przypadku dachów odwróconych zamiast włókniny RMS należy stosować włókninę ochronno-dyfuzyjną Optigrün RS.

Szczegóły produktu: RMS 300