OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH RETENCYJNY”
SYSTEM MEANDER 60

CECHY SZCZEGÓLNE

 

 • Rozwiązanie systemowe o zdefiniowanym współczynniku retencji.
 • Maksymalny współczynnik spływu C według FLL 0,17 przy 1° nachyleniu dachu.
 • Drenaż i opóźnienie spływu wody.
 • Rozwiązanie na dachy zielone i żwirowe.
 • Opatentowany system zapewnia znaczną redukcję przepływu szczytowego przy równoczesnym bardzo dobrym odprowadzaniu wody (również z dużych powierzchni).
Ciężar*od 120 - 140 kg/m² lub 1,2 - 1,4 KN/m² *
Wysokość warstw12 cm
Nachylenie dachu0 - 5° (0 - 9 %)
Roślinnośćbyliny-trawy-rozchodniki
Retencjonowanie≥ 80%
Współczynnik spływuC = 0,05 – 0,17***
Magazynowanie wodyok. 38 – 53 l/m²
Spływ wody**15 - 51 l/s x ha
Wartość ekologiczna:
Nakład pracy na pielęgnację:
Koszt założenia:
*

W zależności od wytrzymałości konstrukcji nośnej można użyć substratów „lekkich“ lub „ciężkich“ Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby. Chwilowe spiętrzenie wody nie jest uwzględniane w przytoczonych danych dotyczących ciężaru, analogicznie do wymogów wytycznej FLL dla dachów zielonych.

**Obliczone na podstawie badania współczynnika spływu FLL dla 15-minutowego deszczu modelowego r(15) = 300 l/s x ha
***Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL i dla różnych wysokości substratu.

 

Mieszanka siewna Optigrün typ E oraz pędy rozchodników

Substrat ekstensywny Optigrün typ E (6 cm)

 • Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzującej się dużą pojemnością wodną i powietrzną.
 • Download Karta techniczna

Optigrün – skrzynka kontrolna typ Kombi

 • Łatwa kontrola wpust.w dachowych.
 • Dodatkowe nadstawki 10 cm.
 • Otwory odprowadzające wodę ulokowane z boku i z góry.

Geowłóknina filtracyjna Optigrün typ 105

 • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności oraz wysoką odporność na pękanie.
 • Download Karta techniczna

Mata drenażowa Optigrün Meander 60, produkt opatentowany (6 cm)

 • Znaczące opóźnienie odpływu nadmiaru wody
 • Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich oraz dużych połaci dachowych.
 • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.

Geowłóknina chłonno-ochronna Optigrün typ RMS 300

 • Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę. W przypadku dachów odwróconych zamiast włókniny RMS należy stosować włókninę ochronno-dyfuzyjną Optigrün typu RS.
 • Download Karta techniczna