OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH SKOŚNY”
15 - 35° Typ P (MATA DRENAŻOWA FKD58 SD)

CECHY SZCZEGOLNE

 

 • Trwałe zazielenianie dachów skośnych.
 • Możliwość instalacji na dachach odwróconych.
 • Możliwość zainstalowania linii kroplujących.
 • Ekonomiczne i bezpieczne zabezpieczenia przed osunięciem.

Ciężar*

od ok. 100 kg/m² lub 1,0 KN/m²

Wysokość warstw

od 12 cm

Nachylenie dachu

15 - 35° (27 - 70 %)

Roślinność

rozchodniki (zioła-trawy)

Retencjonowanie40 - 60 %

Współczynnik spływu

C = 0,6 - 0,4

Magazynowanie wody

ok. 35 l/m²

Wartość ekologiczna

Nakład pracy na pielęgnację

Koszt założenia

*

W zależności od nośności konstrukcji nośnej można użyć substratów „lekkich” lub „ciężkich” Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby.

**

Od nachylenia dachu powyżej 15 stopni konieczne jest zastosowanie systemowego rozwiązania zabezpieczającego Optigrün oraz mat wegetacyjnych. Hydroizolacja dachu musi być przymocowana do podłoża.

Mata wegetacyjna Optigrün

 • Prekultywowana mata wegetacyjna z ziołami-trawami-rozchodnikami i mchem na podłożu odpornym na rozciąganie lecz nie ulegającym biodegradacji.
 • Download Karta techniczna

Substrat ekstensywny Optigrün typ E
(6 – 10 cm)

 • Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną.
 • Download Karta techniczna

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OSUNIĘCIEM TYP P

 • Zabezpiecza przed osuwaniem się warstw na dachach skośnych.
 • Magazynuje wodę oraz opóźnia jej odpływ.
 • Wykonana z EPS (styropian ekspandowany).
 • Download Karta techniczna

Geowłóknina chłonno-ochronna Optigrüntyp RMS 500