OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH SKOŚNY”
15 - 45° Typ T (Wsparcie)

CECHY SZCZEGOLNE

  • Rozwiązanie z kompletnym systemem zabezpieczającym przed osunięciem na dachach skośnych.
  • Nośniki przeciwślizgowe montowane na okapie dachowym.
  • Wykonany z surowców wtórnych.

Ciężar*

od 130 kg/m² lub 1,3 KN/m²

Wysokość warstw

od 10 cm

Nachylenie dachu

15 - 45° (27 - 100 %)

Roślinność

rozchodniki (zioła-trawy)

Retencjonowanie40 - 60 %

Współczynnik spływu

C = 0,6 - 0,4

Magazynowanie wody

ok. 35 l/m²

Wartość ekologiczna

Nakład pracy na pielęgnację

Koszt założenia

*

W zależności od nośności konstrukcji nośnej można użyć substratów „lekkich” lub „ciężkich” Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby.

**

Od nachylenia dachu powyżej 15 stopni konieczne jest zastosowanie systemowego rozwiązania zabezpieczającego Optigrün oraz mat wegetacyjnych. Hydroizolacja dachu musi być przymocowana do podłoża.

Mata wegetacyjna Optigrün

  • Prekultywowana mata wegetacyjna z ziołami-trawami-rozchodnikami i mchem na podłożu odpornym na rozciąganie lecz nie ulegającym biodegradacji.
  • Download Karta techniczna

Substrat ekstensywny Optigrün typ E
(6 – 10 cm)

  • Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną.
  • Download Karta techniczna

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OSUNIĘCIEM TYP T

Strukturalna włóknina chłonno-drenażowa
Optigrün typ SSV 800

  • Struktura pętelkowa umożliwia magazynowanie i odprowadzanie nadmiaru wody poprzez kanaliki. Rozkładana na całej powierzchni dachu.
  • Przeznaczona do retencjonowania wody.
  • Download Karta techniczna