OPTIGRÜN – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH SKOŚNY”
5 - 15°

CECHY SZCZEGOLNE

 • Trwałe rozwiązanie dla dachów skośnych bez specjalnego systemu zabezpieczającego przed osuwaniem się warstw.
 • Zróżnicowane rozwiązania systemowe dobierane w zależności od warunków konstrukcyjnych.
 • Ekonomiczne i bezpieczne zabezpieczenia przed osunięciem.

 

 

Ciężar*

od 100 kg/m² lub 1,0 KN/m²

Wysokość warstw

od 8 cm

Nachylenie dachu

5 - 15° (9 - 100 %)

Roślinność

rozchodniki (zioła-trawy)

Retencjonowanie40 - 60 %

Współczynnik spływu

C = 0,6 - 0,4

Magazynowanie wody

ok. 35 l/m²

Wartość ekologiczna

Nakład pracy na pielęgnację

Koszt założenia

*

W zależności od nośności konstrukcji nośnej można użyć substratów „lekkich” lub „ciężkich” Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby.

**

Od nachylenia dachu powyżej 15 stopni konieczne jest zastosowanie systemowego rozwiązania zabezpieczającego Optigrün oraz mat wegetacyjnych. Hydroizolacja dachu musi być przymocowana do podłoża.

Mata wegetacyjna Optigrün
(alternatywnie zasiew przy nachyleniu 5 – 15°)

 • Prekultywowana mata rozchodnikowa dająca efekt natychmiastowego zazielenienia. Konstrukcja maty wzmocniona systemem nośnym biodegradowalnym (dla dachów o nachyleniu poniżej 15°) lub odpornym na rozciąganie lecz nie ulegającym biodegradacji (dla dachów o nachyleniu powyżej 15°).
 • Download Karta techniczna

Substrat ekstensywny Optigrün typ E
(6 – 10 cm)

 • Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną.
 • Download Karta techniczna

Strukturalna włóknina chłonno-drenażowa
Optigrün typ SSV 800

 • Struktura pętelkowa umożliwia magazynowanie i odprowadzanie nadmiaru wody poprzez kanaliki. Rozkładana na całej powierzchni dachu. W przypadku dachów o nachyleniu powyżej 15° stosowana zamiast geowłókniny RMS 500.
 • Download Karta techniczna

Geowłóknina chłonno-ochronna Optigrüntyp RMS 500

 • Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę. W przypadku dachów o nachyleniu powyżej 15° należy ją zastąpić strukturalną włókniną chłonno-drenażową typ SSV 800.
 • Download Karta techniczna