Optigrün-Rozwiązanie systemowe „Dach skośny”

Układ bez systemu zabezpieczeń. 


Układ z systemem zabezpieczeń P. Rozkład sił ścinających w obrębie okapu.


Układ z systemem zabezpieczeń P. Rozkład sił ścinających w obrębie kalenicy 


Mit Schubsicherungssystem Typ T (Träger). Schubabtrag gegen Traufe.