ZIELONE DACHY I FOTOWOLTAIKA - OPTIGRÜN SOLAR

Przez zielone dach utrzymywana na balastowa konstrukcja solarna do zwiększenia bioróżnorodności
Kombinacja fotowoltaiki i zielonego dachu na Optigrün Zielony Dach Solarny łączy wiele zalet:
Chłodzenie przez parowanie roślinności prowadzi do zwiększenia wydajności instalacji fotowoltaicznej. Jednocześnie zielone dachy wnoszą ważny wkład w utrzymanie naturalnego bilansu wodnego i zwiększenie bioróżnorodności.

Balastowe konstrukcje solarne Optigrün są bezpiecznie mocowane dzięki konstrukcji zielonego dachu, chroniąc przed przesunięciami i ssaniem wiatru. Do instalacji nie jest potrzebne przebijanie dachu.
Konstrukcje solarne mogą być łączone z różnymi systemami i umożliwiają wielofunkcyjne wykorzystanie dachu.

Zielony dach solarny z ekstensywnym zazielenieniem

Solarny zielony dach z rozległym zazielenieniem, objętością retencji i opóźnieniem rozładowania

Idealny dla już istniejących dachów zielonych