Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują pokrótce, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych są zawarte w naszej Polityce prywatności umieszczonej pod poniższym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest z naszej strony odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe są dostępne w nocie prawnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są gromadzone na zasadzie przekazania nam ich przez Państwa. Mogą to być np. dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny otwarcia strony). Rejestrowanie tych danych następuje automatycznie od momentu wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona celem zapewnienia bezproblemowej dostępności strony internetowej. Pozostałe dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa zachowania.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz przeznaczenia swoich zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku jakichkolwiek innych kwestii związanych z tematyką ochrony danych można zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w nocie prawnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia podmiotów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej można poddać analizie statystycznej poruszanie się po stronie przez Państwa. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza poruszania się po stronie przez Państwa odbywa się zasadniczo w sposób anonimowy; nie można powiązać poruszania się po stronie z Państwa osobą. Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie lub uniemożliwić ją poprzez wstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w poniższej Polityce Prywatności.

Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie. Informacje o możliwościach wyrażenia sprzeciwu są zawarte w Polityce prywatności.

2. Wskazówki ogólne oraz informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz niniejszą Polityką prywatności.

W czasie korzystania przez Państwa z tej strony gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają Państwa zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy i w jakich celach je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może wykazywać luki w pod względem bezpieczeństwa. Absolutna ochrona danych przed dostępem ze strony osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Optigrün international AG
Am Birkenstock 19
72505 Krauchenwies
Telefon: +49(0)7576 772 0
E-mail: info[at]optigruen[dot]de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach oraz środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniej udzieloną zgodę można wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas stosowną wiadomość e-mail, przy czym nie jest konieczne zachowanie określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania.

Prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym do rozpatrywania skarg w zakresie ochrony danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich danych kontaktowych jest dostępny pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Szyfrowanie SSL, wzgl. TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz celem ochrony przekazywania poufnych treści, np. zamówień lub zapytań wysyłanych do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL, wzgl. TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresowy przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po symbolu zamka w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL, wzgl. TLS, wówczas dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytywane przez podmioty trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji na temat swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych, oraz, w razie potrzeby, prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku jakichkolwiek innych kwestii związanych z tematyką danych osobowych można zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec e-maili z reklamami

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia noty prawnej do wysyłania reklam i materiałów informacyjnych niezażądanych w sposób wyraźny. Operatorzy stron zastrzegają sobie w sposób wyraźny możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niezażądanego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej spam.

3. Inspektor ochrony danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

Powołaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa inspektora ochrony danych.

bbcom secure Deutschland gmbh
Wolfgang Homann
Reichenaustraße 11
78467 Konstanz
Telefon: +49(0)7531 584 799 0
E-mail: datenschutz.optigruen[at]bbcomsecure[dot]de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pozwalają uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane w Państwa przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „cookies sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by byli Państwo informowani o umieszczaniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w jednostkowych przypadkach, wyłączyli akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub generalnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez Państwa (np. funkcji kosza na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie polegający na bezproblemowym pod względem technicznym i zoptymalizowanym udostępnianiu swoich serwisów. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy poruszania się po stronie), są one traktowane odrębnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Logi serwera

Operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. logach serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje automatycznie do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki oraz wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Referrer URL
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Godzina zapytania na serwerze
 • Adres IP

Powiązywanie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych celem wykonania umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłają do nas Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytań łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi są u nas zapisywane celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie bądź na wypadek kolejnych zapytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się tym samym wyłącznie na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Tę zgodę można wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas stosowną wiadomość e-mail, przy czym nie jest konieczne zachowanie określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności procesów przetwarzania danych do momentu wycofania.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym są przechowywane u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofaniu przez Państwa zgody na ich zapisywanie bądź też dezaktualizacji celu zapisywania danych (np. po rozpatrzeniu zapytania). Nie dotyczy to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności terminów przechowywania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują pokrótce, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych są zawarte w naszej Polityce prywatności umieszczonej pod poniższym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest z naszej strony odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe są dostępne w nocie prawnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są gromadzone na zasadzie przekazania nam ich przez Państwa. Mogą to być np. dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny otwarcia strony). Rejestrowanie tych danych następuje automatycznie od momentu wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona celem zapewnienia bezproblemowej dostępności strony internetowej. Pozostałe dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa zachowania.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz przeznaczenia swoich zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku jakichkolwiek innych kwestii związanych z tematyką ochrony danych można zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w nocie prawnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia podmiotów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej można poddać analizie statystycznej poruszanie się po stronie przez Państwa. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza poruszania się po stronie przez Państwa odbywa się zasadniczo w sposób anonimowy; nie można powiązać poruszania się po stronie z Państwa osobą. Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie lub uniemożliwić ją poprzez wstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w poniższej Polityce Prywatności.

Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie. Informacje o możliwościach wyrażenia sprzeciwu są zawarte w Polityce prywatności.

2. Wskazówki ogólne oraz informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz niniejszą Polityką prywatności.

W czasie korzystania przez Państwa z tej strony gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają Państwa zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy i w jakich celach je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może wykazywać luki w pod względem bezpieczeństwa. Absolutna ochrona danych przed dostępem ze strony osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Optigrün international AG
Am Birkenstock 19
72505 Krauchenwies
Telefon: +49(0)7576 772 0
E-mail: info[at]optigruen[dot]de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach oraz środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniej udzieloną zgodę można wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas stosowną wiadomość e-mail, przy czym nie jest konieczne zachowanie określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania.

Prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym do rozpatrywania skarg w zakresie ochrony danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich danych kontaktowych jest dostępny pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Szyfrowanie SSL, wzgl. TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz celem ochrony przekazywania poufnych treści, np. zamówień lub zapytań wysyłanych do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL, wzgl. TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresowy przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po symbolu zamka w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL, wzgl. TLS, wówczas dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytywane przez podmioty trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji na temat swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych, oraz, w razie potrzeby, prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku jakichkolwiek innych kwestii związanych z tematyką danych osobowych można zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec e-maili z reklamami

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia noty prawnej do wysyłania reklam i materiałów informacyjnych niezażądanych w sposób wyraźny. Operatorzy stron zastrzegają sobie w sposób wyraźny możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niezażądanego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej spam.

3. Inspektor ochrony danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

Powołaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa inspektora ochrony danych.

bbcom secure Deutschland gmbh
Wolfgang Homann
Reichenaustraße 11
78467 Konstanz
Telefon: +49(0)7531 584 799 0
E-mail: datenschutz.optigruen[at]bbcomsecure[dot]de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pozwalają uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane w Państwa przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „cookies sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by byli Państwo informowani o umieszczaniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w jednostkowych przypadkach, wyłączyli akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub generalnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez Państwa (np. funkcji kosza na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie polegający na bezproblemowym pod względem technicznym i zoptymalizowanym udostępnianiu swoich serwisów. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy poruszania się po stronie), są one traktowane odrębnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Logi serwera

Operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. logach serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje automatycznie do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki oraz wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Referrer URL
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Godzina zapytania na serwerze
 • Adres IP

Powiązywanie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych celem wykonania umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłają do nas Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytań łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi są u nas zapisywane celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie bądź na wypadek kolejnych zapytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się tym samym wyłącznie na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Tę zgodę można wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas stosowną wiadomość e-mail, przy czym nie jest konieczne zachowanie określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności procesów przetwarzania danych do momentu wycofania.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym są przechowywane u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofaniu przez Państwa zgody na ich zapisywanie bądź też dezaktualizacji celu zapisywania danych (np. po rozpatrzeniu zapytania). Nie dotyczy to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności terminów przechowywania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik deactiveren. In dit geval zal een opt-out cookie in uw browser worden opgeslagen om te voorkomen dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, zal de Matomo opt-out cookie ook verwijderd worden. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Meer informatie op: https://matomo.org/docs/privacy/

 

6. Newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji umożliwiających sprawdzenie, czy są Państwo posiadaczem podanego adresu e-mail i czy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone, względnie są gromadzone na zasadzie dobrowolności. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zażądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym newslettera opiera się wyłącznie na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do wysyłki newslettera można każdorazowo wycofać, korzystając z linku „zrezygnowania” umieszczonego w newsletterze. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Zapisane u nas dane przekazane przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do momentu wylogowania się z serwisu newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera są usuwane. Nie dotyczy to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru dla członków).

Inxmail

Ta strona internetowa korzysta z serwisu Inxmail celem wysyłki newsletterów. Oferentem serwisu jest Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg i.Br., Niemcy.

Inxmail to serwis, który umożliwia organizację oraz analizę wysyłki newsletterów. Dane wprowadzone przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera są zapisywane na serwerach Inxmail w Niemczech.

Jeśli nie życzą sobie Państwo dokonywania analizy przez Inxmail, należy zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego celu umieszczamy w każdej wiadomości z newsletterem stosowny link. Ponadto można zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Inxmail

W celach analitycznych wiadomości e-mail wysyłane we współpracy z Inxmail zawierają tzw. „tracking pixel”, który w momencie otwierania wiadomości e-mail łączy się z serwerami Inxmail. W ten sposób można stwierdzić, czy otwarto wiadomość z newsletterem.

Ponadto przy pomocy Inxmail możemy ustalić, czy, a jeśli tak, to które linki kliknięto we wiadomości z newsletterem. Wszystkie linki w wiadomości e-mail to tzw. linki monitorujące, które pozwalają określić liczbę kliknięć.

Bliższe informacje dotyczące funkcji analitycznych Inxmail są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Tę zgodę można wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

Zapisane u nas dane przekazane przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do momentu wylogowania się z serwisu newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera są usuwane zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów Inxmail. Nie dotyczy to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru dla członków).

Bliższe informacje są zawarte w polityce prywatności Inxmail pod adresem: https://www.inxmail.de/datenschutz

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Zawarliśmy z Inxmail umowę, w której zobowiązujemy Inxmail do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich podmiotom trzecim.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube otrzymuje informację o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wówczas umożliwiają Państwo serwisowi YouTube przyporządkowanie swojego poruszania się po stronie bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników są dostępne w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z serwisu mapowego Google Maps. Oferentem serwisu jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji Google Maps wiąże się z koniecznością zapisania Państwa adresu IP. Te informacje są zasadniczo przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na transfer tych danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie uatrakcyjnienia prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia znajdowania miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji dotyczących obchodzenia się z danymi użytkowników jest dostępnych w Polityce prywatności Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

8. Nasze profile w portalach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w portalach społecznościowych. Poniżej znajdą Państwo wykaz poszczególnych portali społecznościowych, z których korzystamy.

Portale społecznościowe takie jak Facebook, Google+ itp. mogą zazwyczaj kompleksowo analizować zachowania użytkowników podczas odwiedzania ich stron internetowych lub stron internetowych ze zintegrowanymi treściami portali społecznościowych (np. przyciski lub banery reklamowe). Odwiedzanie naszych profili w portalach społecznościowych uruchamia liczne procesy przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych. W szczególności

jeżeli są Państwo zalogowani na swoje konto na portalu społecznościowym i odwiedzą nasz profil, administrator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Ale Państwa dane osobowe mogą być gromadzone również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie mają konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez zapisanie Państwa adresu IP.

Za pomocą zgromadzonych w ten sposób danych administratorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są informacje o Państwa preferencjach i zainteresowaniach. Tym samym na poszczególnych portalach społecznościowych i innych stronach internetowych może być wyświetlana reklama oparta na Państwa preferencjach. Jeżeli posiadają Państwo konto na danym portalu społecznościowym, reklamy oparte na preferencjach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, administratorzy portali społecznościowych mogą być w stanie przeprowadzać dalsze procesy przetwarzania danych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie i Postanowieniu o ochronie danych osobowych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze profile na portalach społecznościowych mają zapewnić nam jak największą obecność w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy uruchamiane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być określone przez ich administratorów (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator danych i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzają Państwo jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), wspólnie z administratorem portalu społecznościowego jesteśmy odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Mogą Państwo dochodzić swoich praw (prawo dostępu, prawo do poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi) zarówno względem nas, jak i administratorów danego portalu społecznościowego (np. Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności z administratorami portali społecznościowych, nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania danych

Dane gromadzone bezpośrednio przez nas za pośrednictwem portali społecznościowych są usuwane z naszych systemów, gdy tylko spełniony zostanie cel ich przechowywania, gdy użytkownik żąda ich usunięcia, gdy wycofa zgodę na ich przechowywanie lub gdy spełniony zostanie cel przechowywania danych. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do momentu ich usunięcia. Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają w mocy.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych przez administratorów portali społecznościowych na ich własne potrzeby. Szczegółowe informacje znajdą Państwo bezpośrednio u administratorów portali społecznościowych (np. w ich oświadczeniu o ochronie danych osobowych, patrz poniżej).

Portale społecznościowe – szczegółowe informacje

Facebook

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook jest certyfikowany zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA.

Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych (Administrator statystyk strony – załącznik). Umowa ta określa operacje przetwarzania danych, za które my lub Facebook jesteśmy odpowiedzialni, gdy odwiedzają Państwo nasz fanpage na Facebooku. Umowę tę można obejrzeć na stronie: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Mogą Państwo samodzielnie dostosować ustawienia reklamowe na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebooka:

https://www.facebook.com/about/privacy/