Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują pokrótce, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych są zawarte w naszej Polityce prywatności umieszczonej pod poniższym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest z naszej strony odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe są dostępne w nocie prawnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są gromadzone na zasadzie przekazania nam ich przez Państwa. Mogą to być np. dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny otwarcia strony). Rejestrowanie tych danych następuje automatycznie od momentu wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona celem zapewnienia bezproblemowej dostępności strony internetowej. Pozostałe dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa zachowania.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz przeznaczenia swoich zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku jakichkolwiek innych kwestii związanych z tematyką ochrony danych można zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w nocie prawnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia podmiotów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej można poddać analizie statystycznej poruszanie się po stronie przez Państwa. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza poruszania się po stronie przez Państwa odbywa się zasadniczo w sposób anonimowy; nie można powiązać poruszania się po stronie z Państwa osobą. Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie lub uniemożliwić ją poprzez wstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w poniższej Polityce Prywatności.

Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie. Informacje o możliwościach wyrażenia sprzeciwu są zawarte w Polityce prywatności.

2. Wskazówki ogólne oraz informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz niniejszą Polityką prywatności.

W czasie korzystania przez Państwa z tej strony gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają Państwa zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy i w jakich celach je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może wykazywać luki w pod względem bezpieczeństwa. Absolutna ochrona danych przed dostępem ze strony osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Optigrün international AG
Am Birkenstock 19
72505 Krauchenwies
Telefon: +49(0)7576 772 0
E-mail: info[at]optigruen[dot]de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach oraz środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniej udzieloną zgodę można wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas stosowną wiadomość e-mail, przy czym nie jest konieczne zachowanie określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania.

Prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym do rozpatrywania skarg w zakresie ochrony danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich danych kontaktowych jest dostępny pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Szyfrowanie SSL, wzgl. TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz celem ochrony przekazywania poufnych treści, np. zamówień lub zapytań wysyłanych do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL, wzgl. TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresowy przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po symbolu zamka w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL, wzgl. TLS, wówczas dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytywane przez podmioty trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji na temat swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych, oraz, w razie potrzeby, prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku jakichkolwiek innych kwestii związanych z tematyką danych osobowych można zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec e-maili z reklamami

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia noty prawnej do wysyłania reklam i materiałów informacyjnych niezażądanych w sposób wyraźny. Operatorzy stron zastrzegają sobie w sposób wyraźny możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niezażądanego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej spam.

3. Inspektor ochrony danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

Powołaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa inspektora ochrony danych.

bbcom secure Deutschland gmbh
Wolfgang Homann
Reichenaustraße 11
78467 Konstanz
Telefon: +49(0)7531 584 799 0
E-mail: datenschutz.optigruen[at]bbcomsecure[dot]de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pozwalają uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane w Państwa przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „cookies sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by byli Państwo informowani o umieszczaniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w jednostkowych przypadkach, wyłączyli akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub generalnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez Państwa (np. funkcji kosza na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie polegający na bezproblemowym pod względem technicznym i zoptymalizowanym udostępnianiu swoich serwisów. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy poruszania się po stronie), są one traktowane odrębnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Logi serwera

Operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. logach serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje automatycznie do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki oraz wersja przeglądarki
  • System operacyjny
  • Referrer URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Godzina zapytania na serwerze
  • Adres IP

Powiązywanie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych celem wykonania umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłają do nas Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytań łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi są u nas zapisywane celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie bądź na wypadek kolejnych zapytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się tym samym wyłącznie na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Tę zgodę można wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas stosowną wiadomość e-mail, przy czym nie jest konieczne zachowanie określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności procesów przetwarzania danych do momentu wycofania.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym są przechowywane u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofaniu przez Państwa zgody na ich zapisywanie bądź też dezaktualizacji celu zapisywania danych (np. po rozpatrzeniu zapytania). Nie dotyczy to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności terminów przechowywania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

6. Newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji umożliwiających sprawdzenie, czy są Państwo posiadaczem podanego adresu e-mail i czy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone, względnie są gromadzone na zasadzie dobrowolności. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zażądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym newslettera opiera się wyłącznie na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do wysyłki newslettera można każdorazowo wycofać, korzystając z linku „zrezygnowania” umieszczonego w newsletterze. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Zapisane u nas dane przekazane przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do momentu wylogowania się z serwisu newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera są usuwane. Nie dotyczy to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru dla członków).

Inxmail

Ta strona internetowa korzysta z serwisu Inxmail celem wysyłki newsletterów. Oferentem serwisu jest Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg i.Br., Niemcy.

Inxmail to serwis, który umożliwia organizację oraz analizę wysyłki newsletterów. Dane wprowadzone przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera są zapisywane na serwerach Inxmail w Niemczech.

Jeśli nie życzą sobie Państwo dokonywania analizy przez Inxmail, należy zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego celu umieszczamy w każdej wiadomości z newsletterem stosowny link. Ponadto można zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Inxmail

W celach analitycznych wiadomości e-mail wysyłane we współpracy z Inxmail zawierają tzw. „tracking pixel”, który w momencie otwierania wiadomości e-mail łączy się z serwerami Inxmail. W ten sposób można stwierdzić, czy otwarto wiadomość z newsletterem.

Ponadto przy pomocy Inxmail możemy ustalić, czy, a jeśli tak, to które linki kliknięto we wiadomości z newsletterem. Wszystkie linki w wiadomości e-mail to tzw. linki monitorujące, które pozwalają określić liczbę kliknięć.

Bliższe informacje dotyczące funkcji analitycznych Inxmail są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie udzielonej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Tę zgodę można wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

Zapisane u nas dane przekazane przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do momentu wylogowania się z serwisu newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera są usuwane zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów Inxmail. Nie dotyczy to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru dla członków).

Bliższe informacje są zawarte w polityce prywatności Inxmail pod adresem: https://www.inxmail.de/datenschutz

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Zawarliśmy z Inxmail umowę, w której zobowiązujemy Inxmail do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich podmiotom trzecim.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube otrzymuje informację o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wówczas umożliwiają Państwo serwisowi YouTube przyporządkowanie swojego poruszania się po stronie bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników są dostępne w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z serwisu mapowego Google Maps. Oferentem serwisu jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji Google Maps wiąże się z koniecznością zapisania Państwa adresu IP. Te informacje są zasadniczo przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na transfer tych danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie uatrakcyjnienia prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia znajdowania miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji dotyczących obchodzenia się z danymi użytkowników jest dostępnych w Polityce prywatności Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.