MATY DRENAŻOWE

Systemowa mata drenażowa Optigrün FKD 10 stosowana jako odwodnienie pod nawierzchniami chodnika i pod pionowymi elementami budynku.

Systemowa mata drenażowa  Optigrün FKD 12 stosowana pod nawierzchnie jezdne dla samochodów osobowych i ciężarowych, a także na balkony i tarasy dachowe.

Systemowa mata drenażowa  Optigrün FKD 25  stosowana jako drenaż pod ciągi komunikacyjne. Dopuszczalna na dachach odwróconych.

Systemowa mata drenażowa  Optigrün FKD 25 plus  stosowana jako drenaż pod ciągi komunikacyjne. Dopuszczalna na dachach odwróconych.
 

Systemowa mata drenażowa  Optigrün FKD 40 stosowana na dachach zielonych ekstensywnych i intensywnych do drenażu i retencji wody.

Systemowa mata drenażowa  Optigrün FKD 60BO stosowana pod nawierzchnie wegetacyjne oraz pod ciągi jezdne o niskim natężeniu ruchu na dachach zwykłych i odwróconych.
 

Systemowa mata drenażowa  Optigrün FKD 60BU stosowana pod nawierzchnie komunikacyjne na dachach zwykłych i odwróconych.

Systemowa mata drenażowa Meander Optigrün FKM 30 stosowana na zielonych dachach ekstensywnych o budowie wielowarstwowej. 

Systemowa mata drenażowa Meander Optigrün 60 z silnym działaniem opóźniającym spływ wody.