MATA DRENAŻOWA TYP FKD 25

Systemowa mata drenażowa  Optigrün FKD 25 na dachy ekstensywne w układzie jedno lub kilkuwarstwowym o nachyleniu do 5° lub pod nawierzchnie brukowane i z płyt dla pieszych o podłożu z grysu, bez uszczelnionej warstwy nośnej.
 

  • Do rozwiązania systemowego "Dach ekonomiczny"
  • Szybszy odpływ nadmiaru wody.
  • Zapobiega stagnacji wody na dachach płaskich oraz dużych połaciach dachowych.
  • Lekka struktura przy wysokich parametrach drenażowych.
Materiał  HDPE z recyklingu
Grubość ok. 25 mm
Gramatura ok. 1,35 kg/m²
Max. odporność na ściskanie bez wypełnienia 200 kN/m²
Zdolność odprowadzania wody przy 2% nachyleniu  1,41 l/(m*s)
Magazynowanie wody ok. 5 l/m²