SUBSTRAT PODKŁADOWY TYP U

Substrat mineralny przeznaczony do wysokiej struktury zieleni intensywnej jako substrat wypełniający dach zielony Optigrün

 

WŁAŚCIWOŚCI

Porowatość> 55 - 60 % objętości
Maksymalna pojemność wodna>= 25 Vol. %
Zawartość soli ˂= 2,5 g/l
Substancje organiczne< 40 g/l
Wartość pH6,0 - 8,5
Waga przy zagęszczeniu typ lekki*ok. 550 ´- 1250 kg/m³
Waga przy zagęszczeniu typ ciężki*ok. 1000 - 1800 kg/m³

* Dokładne dane odnośnie wagi, w zależności od regionu w którym zamierza się produkt używać, można uzyskać u Optigrün.