LISTY KONTROLNE DLA ZIELONEGO DACHU OPTIGRÜN

Przytoczone punkty proszę uwzględnić już w fazie planowania i zawsze proszę pamiętać o zaplanowanej docelowej roślinności, pod kątem której tworzona jest struktura dachu zielonego. (1) Ochrona przeciwkorzenna
 • według FLL – wytycznych dla dachów zielonych lub DIN EN 13948
 • przeciwkorzenna hydroizolacja dachu lub membrana przeciwkorzenna
 • połączenia, wysokości połączeń
 • pokrycie całej powierzchni
(2) Dodatkowe obciążenie powierzchni
 • na skutek zieleni na dachu
 • na skutek obciążeń komunikacyjnych w przypadku dachów użytkowych
(3) Spadek/nachylenie dachu
 • uwzględnić w przypadku dachów bez nachylenia z zielenią ekstensywną i zaplanować działania zapobiegawcze w przypadku tworzenia się kałuż
 • przy nachyleniu dachu od 15° należy podjąć działania zabezpieczające przed osunięciem struktury dachu zielonego
 • połączenia, wysokości połączeń
 • dachy przeznaczone do ruchu pieszych i pojazdów wymagają minimalnego spadku 2-3%
(4) Obciążenie na skutek działania wiatru oraz zabezpieczenie przed erozją
 • przede wszystkim w budynkach wysokich, bądź wyeksponowanych na działanie wiatru
(5) Przepisy przeciwpożarowe (6) Odwadnianie
 • wystarczająca liczba odpływów dachowych
 • wystarczająco zróżnicowana warstwa drenażowa
(7) Struktura warstwowa dachu zielonego
 • w zależności od docelowej roślinności, bądź formy użytkowania
(8) Podłączenie wody
 • w celu stałego nawadniania zieleni intensywnej
 • w celu początkowego nawadniania zieleni ekstensywnej
(9) Zabezpieczenie przed upadkiem
 • dla wysokości upadku od 3 metrów
 • obowiązek inwestora, bądź architekta
 • faza budowy i użytkowania
(10) Dostęp do dachu
 • w celu pielęgnacji i konserwacji
(11) Połączenie różnych możliwości wykorzystania
 • połączenie: fotowoltaika/dach zielony
 • połączenie dachu zielonego i wykorzystania wody użytkowej