DACH SKOŚNY – ZABEZPIECZENIE ANTYPOŚLIZGOWE

System zabezpieczający przed osunięciem Optigrün Typ N jako zabezpieczenie przed osunięciem na dachach skośnych o nachyleniu od 15° do 45° do niwelowania osunięć poprzez siatkę rozłożoną nad kalenicą dachu lub w kombinacji z profilem nośnym kombi.

System zabezpieczający przed osunięciem Optigrün Typ T jako zabezpieczenie przed osunięciem na dachach skośnych od 15° do 45° nachylenia dachu mocowane do rynny

Płyta drenująco-retencyjna i zabezpieczająca przed osunięciem Optigrün FKD 58 SD dla zielonych dachów ukośnych o nachyleniu od 15° do ok. 35° z bardzo mocnego EPS.

Profil nośny KOMBI KTP 32 do mocowania siatki zabezpieczającej przed osuwaniem się warstw na dachach skośnych o nachyleniu > 15°, wykonanych z użyciem rozwiązania systemowego "Dach skośny" N.