ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH SKOŚNY” 5-15°

  • Trwałe rozwiązanie dla dachów skośnych bez specjalnego systemu zabezpieczającego przed osuwaniem się warstw.
  • Zróżnicowane rozwiązania systemowe dobierane w zależności od warunków konstrukcyjnych.
  • Ekonomiczne i bezpieczne zabezpieczenia przed osunięciem.
Wartość ekologiczna
Nakład pracy na pielęgnację
Nachylenie dachu 5 - 15° (9 - 27 %)
Współczynnik spływu Cs = 0,6
Magazynowanie wody ok. 30 l/m²

MATA WEGETACYJNA

(ALTERNATYWNIE ZASIEW PRZY NACHYLENIU 5 – 15°)

Prekultywowana mata rozchodnikowa dająca efekt natychmiastowego zazielenienia. Konstrukcja maty wzmocniona systemem nośnym biodegradowalnym (dla dachów o nachyleniu poniżej 15°) lub odpornym na rozciąganie lecz nie ulegającym biodegradacji (dla dachów o nachyleniu powyżej 15°).

Szczegóły produktu:MATA WEGETACYJNA

SUBSTRAT EKSTENSYWNY E (8 – 10 CM)

Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną.

Szczegóły produktu: SUBSTRAT EKSTENSYWNY E

STRUKTURALNA WŁÓKNINA CHŁONNO-DRENAŻOWA SSV 800

Struktura pętelkowa umożliwia magazynowanie i odprowadzanie nadmiaru wody poprzez kanaliki. Rozkładana na całej powierzchni dachu. W przypadku dachów o nachyleniu powyżej 15° stosowana zamiast geowłókniny RMS 500.

Szczegóły produktu: SSV 800