ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH RETENCYJNY” SYSTEM MEANDER 30

Referenzobjekt Retentionsdach Wasserwerke Bochum
Wartość ekologiczna
Nakład pracy na pielęgnację
Referenzobjekt Retentionsdach Wasserwerke Bochum
Ciężar * od 90 kg/m² lub 0,9 KN/m²
Wysokość warstw 9 cm
Nachylenie dachu 0 - 5°
Roślinność mchy - rozchodniki
Współczynnik spływu ** Cs = 0,1
Magazynowanie wody ok. 19 l/m²
Spływ wody *** ok. 30 l/s x ha

* W zależności od wytrzymałości konstrukcji nośnej można użyć substratów „lekkich“ lub „ciężkich“ Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby. Chwilowe spiętrzenie wody nie jest uwzględniane w przytoczonych danych dotyczących ciężaru, analogicznie do wymogów wytycznej FLL dla dachów zielonych.
** Do wyliczenia wymiarów rur zalecamy współczynnik spływu C= 0,1. C=0,01 wyliczony dla 2% nachylenia wg procedury FLL.
*** Obliczone na podstawie badania współczynnika spływu FLL dla 15-minutowego deszczu modelowego r(15) = 300 l/s x ha

MIESZANKA SIEWNA OPTIGRÜN E ORAZ PĘDY ROZCHODNIKÓW

Sprawdzona i specjalnie dobrana mieszanka siewna zawierająca wiele gatunków ziół i kilka gatunków traw, a także pędy różnych gatunków rozchodników.

Szczegóły produktu:
Pędy Rozchodników
Mieszanka Siewna E

SUBSTRAT EKSTENSYWNY E (6 CM)

Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzującej się dużą pojemnością wodną i powietrzną.

Szczegóły produktu:: Substrat Ekstensywny E

SKRZYNKA KONTROLNA KOMBI

Łatwa kontrola wpust.w dachowych.
Dodatkowe nadstawki 10 cm.
Otwory odprowadzające wodę ulokowane z boku i z góry.

Szczegóły produktu:: Skrzynka Kontrolna Kombi

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA 105

Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności oraz wysoką odporność na pękanie.

Szczegóły produktu: Geowłóknina Filtracyjna 105

MATA DRENAŻOWA MEANDER 30, PRODUKT OPATENTOWANY (3 CM)

Znaczące opóźnienie odpływu nadmiaru wody.
Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich oraz dużych połaci dachowych.
Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych.

Szczegóły produktu: Mata Drenażowa Meander 30

GEOWŁÓKNINA CHŁONNO-OCHRONNA RMS 300

Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę. W przypadku dachów odwróconych zamiast włókniny RMS należy stosować włókninę ochronno-dyfuzyjną Optigrün RS.

Szczegóły produktu: RMS 300