ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE "Dach Ekonomiczny"

Ciężar* od 90 kg/m² lub 0,9 kN/m²
Wysokość warstw 8 cm
Nachylenie dachu 0 - 5° (0 - 9 %)
Roślinność byliny-trawy-rozchodniki
Retencjonowanie 50 - 60 %
Współczynnik spływu** Cs = 0,5
Magazynowanie wody ok. 25 l/m²
Wartość ekologiczna
Nakład pracy na pielęgnację
Koszt założenia  
* Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, z czego 50 – 60% stanowi ciężar substratu w stanie suchym.
** Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL

Siew suchy (alternatywnie siew z pędami rozchodników)

Siew odpowiednio dobraną mieszanką zawierającą wiele gatunków bylin i traw oraz dodatkowo zasiew sadzonkami pędowymi rozchodników.

Szczegóły dotyczące produktu: Siew Suchy

Substrat ekstensywny E

Substrat odpowiednio dobrany dla wielowarstwowej konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną i powietrzną.

Szczegóły dotyczące produktu: Substrat ekstensywny E

Skrzynka kontrolna kombi

(not shown in the picture)

  • Łatwa kontrola wpustów dachowych.
  • Dodatkowe nadstawki 10 cm.
  • Otwory odprowadzające wodę ulokowane z boku i z góry.

Szczegóły dotyczące produktu: Skrynka kontrolna kombi

Geowłóknina filtracyjna 105

Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.

Szczegóły dotyczące produktu: Geowłóknina filtracyjna 105

Systemowa mata drenażowa FKD 25

  • Magazynowanie wody.
  • Szybki odpływ nadmiaru wody.
  • Zapobieganie stagnacji wody w przypadku dachów płaskich oraz dużych połaci dachowych.
  • Lekka konstrukcja o wysokich parametrach drenażowych

Szczegóły dotyczące produktu: Systemowa mata drenażowa FKD 25

Geowłóknina chłonno-ochronna RMS 300

  • Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę.
  • W przypadku dachów odwróconych zamiast włókniny RMS należy stosować geowłókninę ochronno-dyfuzyjną typu RS

Szczegóły dotyczące produktu: Geowłóknina chłonno-ochronna RMS 300