ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE „DACH SKOŚNY” 15-30°

P (MATA DRENAŻOWA FKD58 SD)

  • Trwałe zazielenianie dachów skośnych.
  • Możliwość instalacji na dachach odwróconych.
  • Możliwość zainstalowania linii kroplujących.
  • Ekonomiczne i bezpieczne zabezpieczenia przed osunięciem.
Wartość ekologiczna
Nakład pracy na pielęgnację    
Referenzobjekt Schrägdach Corda Campus Hasselt / Belgien
Ciężar * od ok. 100 kg/m² lub 1,0 KN/m²
Wysokość warstw od 12 cm
Nachylenie dachu 10 - 30°
Roślinność rozchodniki (zioła-trawy)
Współczynnik spływu Cs = 0,7
Magazynowanie wody ok. 25 l/m²

* W zależności od nośności konstrukcji nośnej można użyć substratów „lekkich” lub „ciężkich” Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60 – 70% tej liczby.

MATA WEGETACYJNA

Prekultywowana mata wegetacyjna z ziołami-trawami-rozchodnikami i mchem na podłożu odpornym na rozciąganie lecz nie ulegającym biodegradacji.ge

Szczegóły dotyczące produktu: mata wegetacyjna

SUBSTRAT EKSTENSYWNY E

Substrat odpowiednio dobrany dla konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną.

Szczegóły dotyczące produktu: Substrate ekstensywny E

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OSUNIĘCIEM P

Zabezpiecza przed osuwaniem się warstw na dachach skośnych.
Magazynuje wodę oraz opóźnia jej odpływ.
Wykonana z EPS (styropian ekspandowany).

Szczegóły dotyczące produktu: FKD 58SD

GEOWŁÓKNINA CHŁONNO-OCHRONNA RMS 500

Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę.

Szczegóły dotyczące produktu: RMS 500