GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA FIL 105

Geowłóknina filtracyjna Optigrün FIL 105 stosowana jako pozioma warstwa filtracyjna na dachach zielonych między warstwą drenażową a substratem.

  • Do zieleni ekstensywnej i intensywnej.
  • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej.
  • Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
Materiał PP (Polypropylen)
Grubość ok. 1,1 mm 
Waga ok. 105 g/m²
Odporność na przebicie statyczne 1200 N
Wodoprzepuszczalność pionowa 130 l/(m²xs)