Wariant Zielony - Ruch Postaci Trawnika

  • Zielone nawierzchnie komunikacyjne dla ruchu pieszego
  • Możliwość układania nawierzchni w postaci trawnika
  • Dachy odwrócone: Układane na FKD 25 plus i FKD 60 ( BO albo BU)
Ciężarod ok 400 kg/m² lub 4,0 kN/m² 
Wysokość warstw ok 25 cm
Nachylenie dachu* 1 - 5°
Klasa wg obciążenia** 1-3 (max. samochody 20 ton)

*Dachy bezspadkowe nie są zgodne z zaleceniami FLL i dlatego nie powinny być projektowane bez konsultacji z działem technicznym Optigrün.
**In load class 2 (without trucks) a Base Layer is not necessary

TRAWNIK

WARSTWA PODSYPKI ŻWIROWEJ

20-30 mm, specjalnie przygotowana nawierzchnia

WZMOCNIONY SUBSTRAT SR

at least 150 mm, specjalnie skomponowane podłoże, które przenosi i rozkłada obciążenie

WARSTWA NOŚNA

  • TŁUCZEŃ 0-22 WZGLĘDNIE 0-32 mm lub 0-45, nie mniej niż 150 mm

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA FIL 300

Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.
Szczegóły dotyczące produktu: GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA FIL 300

MATA DRENAŻOWA FKD 60BU

Do nawierzchni jezdnych i pokrytych zielenią (droga przeciwpożarowa, miejsca postojowe, …) na dachach zwykłych i odwróconych.
Szczegóły dotyczące produktu: MATA DRENAŻOWA FKD 60BU

WARSTWA OCHRONNO-ŚLIZGOWA SGL 500 FOLIA PE TGF 0.2